Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

29.10.2009 14:30

Národní kontaktní místa pro REACH/CLP

ECHA na svých stránkách zveřejnila nové stránky, které se zaměřuji na tzv. Národní kontaktní místa pro REACH/CLP. Tato služba, zřízená v každém členském státě EU, bude poskytovat základní poradenství podnikům a ostatním zúčastněným subjektům, pokud jde o jejich povinnosti vyplývající z nařízení...
20.10.2009 12:07

Nové pokyny v českém jazyce

  ECHA na svých stránkách nově zveřejnila pokyny k požadavkům na látky v předmětech a pokyny ke zpracování údajů a dokumentace k registraci, a to v 22 evropských jazycích, tedy včetně češtiny.   Pokyny ohledně požadavků na látky v předmětech: Informační leták Stručné pokyny ...
15.10.2009 08:33

Konec termínu předregistrací se blíží

  ECHA ve své zprávě upozorňuje na skutečnost, že s termínem 30. listopadu 2009 končí termín na dodatečnou předregistraci látek, v rámci které je možné využít odkladného termínu na vlastní registraci. Tento termín vychází z nařízení REACH, které umožňuje dodatečně předregistrovat zavedené...
15.10.2009 07:54

Nové websemináře pro Hlavní žadatele o registraci

  ECHA na svých stránkách zveřejnila termíny tří plánovaných webseminářů, které jsou určené pouze pro tzv. Hlavní žadatele o registraci. Tyto semináře budou mít interaktivní multimediální podobu a budou k dispozici, až 1 000 uživatelům zároveň. Cílem seminářů bude přinést klíčové informace k...
12.10.2009 11:26

Seznam již registrovaných látek

  Na stránkách ECHA je nyní k dispozici seznam již registrovaných látek. Tento seznam je k dispozici volně ke stažení a obsahuje v současnosti 156 chemických látek. Látky jsou řazeny dle EINECS čísla a obsahují také IUPAC název a CAS číslo. V současnosti se jedná o prozatímní řešení, kdy se...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE