Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

12.11.2009 13:06

ČIŽP trestá dodavatele stavební pěny za matení uživatelů

Oblastní inspektorát ČIŽP v Ústí nad Labem uložil dodavateli stavebních polyuretanových pěn značky Tytan, společnosti Selena Bohemia s. r. o., pokutu půl milionu korun za porušení zákona o chemických látkách. ČIŽP OI Ústí nad Labem šetřením zjistila, že jednokomponentní polyuretanové stavební...
05.11.2009 07:02

Nový návrh k Pokynu - požadavky na látky obsažené v předmětech

K 27.10.2009 byl na stránkách ECHA zveřejněn druhý návrh k novelizaci pokynu - Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech. Tento pokyn aktuálně prochází novelizací v rámci skupiny odborných poradců a v současné době se jedná již o druhý návrh. Ke stažení je také návrh první včetně...
05.11.2009 07:00

Konzultace k harmonizované klasifikaci a označování látek

Na stránkách ECHA byla nově uveřejněna veřejná konzultace ohledně harmonizované klasifikace a označování dvou vybraných látek. Konkrétně se jedná o Hexabromocyclododecane (HBCDD) a Cryolite. Konzultace potrvá 45 dní a během této doby je možné zasílat své připomínky. U vybraných látek je uveden...
04.11.2009 10:34

Aktuální otázky prevence závažných havárií v ČR

Autor: A. Bernatík, M. Váchová VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, tel: 59 732 2833, fax: 59 732 2982, E-mail: ales.bernatik@vsb.cz, miluse.vachova@vsb.cz Klíčová slova: prevence závažných havárií, nebezpečné látky, GHS, metody hodnocení...
04.11.2009 09:47

Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Abstrakt: Zvyšuje se riziko úniku nebezpečných chemických látek a chemických přípravků do jejich okolí s možnými nežádoucími dopady na stanové příjemce. Toto nebezpečí plynoucí z vlastností chemických látek a chemických přípravků při nežádoucích událostech se může realizovat různými způsoby, např....

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE