Více času na podstatné

Fórum ve fóru:

Pravidelná rubrika časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ve které soudní znalec Ing. Michael Barchánek odpovídá na nejčastější dotazy, se kterými se v praxi setkává, nebo problémy, které v praxi řeší. Vzhledem k závažnosti příspěvků uvádíme plné texty. 

Reakce odborníka na Vaše podněty:

29.11.2011 10:36

Jakpak je dnes u nás doma

Otázka: Tuto otázku jsem si s využitím verše ze známého muzikálu položil v okamžiku, kdy mně přišel mailem soubor otázek od studentky, která zpracovává na katedře práva jedné z našich mnoha univerzit bakalářskou práci na téma Legislativa odpadového hospodářství v ČR. Přiznám se, že je mi poněkud nejasné, jak bude vedoucí práce takto obsáhlé téma hodnotit, ale otázky mně připadaly do té...
02.11.2011 08:38

ODPADNÍ CHEMIKÁLIE

Otázka:     Jsme chemická laboratoř běžného typu provádějící především chemické analýzy. Při diskusích s jinými laboratořemi jsme zjistili, že není jisté, zda postupujeme při naší práci v souladu se zákonem o odpadech. Nejistota tkví v tom, že při práci vznikající roztoky chemikálií vyléváme do výlevky, která je napojená na běžnou městskou kanalizaci. Jsme na rozpacích, zda...
04.10.2011 13:15

Ohrožení životního prostředí

Otázka:     Při dozorové činnosti zjistila v naší společnosti Česká inspekce životního prostředí administrativní nedostatky při nakládání s odpady. Konkrétně jsme v rozporu s platným provozním řádem zařízení pro nakládání s odpady s nimi nakládali i jiným způsobem, který provozní řád nezahrnoval. Nový provozní řád byl ve schvalovacím procesu - probíhalo správní řízení,...
29.08.2011 14:11

Vedlejší produkty

Otázka:     Při stavební činnosti - kopání základových pasů pro betonáž jsme získali výkopový materiál charakteru štěrkopísku, který jsme uložili na naši vlastní mezideponii, abychom ho následně mohli použít na jiných stavbách pro různé účely. Výkopový materiál jsme zaevidovali jako odpad a pro mezideponii jsme zajistili formou souhlasu příslušného úřadu statut skladu -...
26.07.2011 07:19

Užití odpadů na povrchu terénu

Otázka:     Při stavbě komunikací chceme použít jako podkladový materiál nikoli klasické lomové kamenivo, ale rozdrcenou stavební suť, kterou jako stavební firma získáme na jiné stavbě, kterou provádíme nedaleko. Technické vlastnosti tohoto náhradního materiálu vyhoví projektovým požadavkům. Vyskytly se názory, že uvedené použití suti je jejím užitím na povrchu terénu a...
27.06.2011 13:53

Kontejnery jako živnost

Otázka:     Zejména ve velkých městech, ale i jinde, je běžným jevem, že někteří lidé, dejme tomu z okraje společnosti, probírají obsahy odpadových nádob a hledají v nich ještě jakkoli použitelné věci, které si odnášejí. U objemného odpadu, který se ukládá do velkoobjemových kontejnerů, jež rotují po městě, je to jev ještě běžnější.. Zajímalo by mne, zda se tito lidé...

 Partner rubriky:

Na dotazy odpovídá:

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz