Více času na podstatné

Fórum ve fóru:

Pravidelná rubrika časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ve které soudní znalec Ing. Michael Barchánek odpovídá na nejčastější dotazy, se kterými se v praxi setkává, nebo problémy, které v praxi řeší. Vzhledem k závažnosti příspěvků uvádíme plné texty. 

Reakce odborníka na Vaše podněty:

10.05.2011 06:35

Skladování odpadu

Otázka:  Naše společnost podniká v odpadech mimo jiné tím, že některé vytříděné, případně i upravené složky odpadu vykupuje a následně skladuje tak, aby využila cenových pohybů na straně dodavatelů i odběratelů pro tvorbu zisku. Délku skladování odpadů nelze předem stanovit. Jednou z posledních novel zákona o odpadech došlo ke změně v definici skladování odpadů a to tím, že byly...
01.04.2011 08:43

Nebezpečné vlastnosti odpadů 2

Otázka:     Jsme začínající společnost, která vyrábí z přírodních i syntetických látek různé polotovary, přípravky i výrobky chemického charakteru. Naše výroba není svým rozsahem velká, ale je druhově pestrá a vzniká při ní značný počet různých odpadů. Snažíme se dostát svým povinnostem po všech stránkách a nyní jsme narazili na zákon o odpadech, ve kterém se příliš...
01.03.2011 07:10

Nebezpečné vlastnosti odpadů 1

Nebezpečné vlastnosti odpadů a jejich hodnocení je dlouhodobě poněkud nejasná oblast, která navozuje četné otázky. A odpovědi na ně, případně praktická aplikace příslušných ustanovení v praxi, mívají do dokonalosti obvykle daleko. Obdržel jsem nedávno dva dosti podobné dotazy, na které se pokusím ve dvou dílech mého seriálu odpovědět.   Otázka:     Naše společnost...
08.02.2011 06:14

Užití rybničního sedimentu v lese

Otázka:  Po vykácení části lesa jsem povinen plochu opět zalesnit. Půda je velmi kamenitá a málo úživná a chci ji zlepšit rybničním bahnem z rybníka, který se bude v příštím roce odbahňovat. Evidovat sedimenty jako odpad a podstoupit všechny nutné administrativní povinnosti nám připadá zbytečné a chceme při akci využít § 2 zákona o odpadech, který některé komodity z působnosti zákona...
06.01.2011 09:13

Odpad jako komodita

Otázka:     Naše společnost jako subdodavatel uzavřela s generálním dodavatelem smlouvu o dílo, na základě které jsme měli provést výkop, naložení, převoz a uložení vytěžené zeminy na skládku. Práce jsme provedli, ale zeminu uložili na mezideponii s cílem ji jako původce odpadu následně odstranit nikoli uložením na skládku, ale jejím prodejem oprávněnému subjektu v...
30.11.2010 08:59

Pokuty fyzickým osobám

Otázka:  Smí Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu soukromé osobě za porušení odpadových předpisů?     Tato otázka mi byla položena téměř před čtyřmi roky a na toto téma jsem tehdy odpověděl. Nyní jsem se k němu vrátil s cílem zjistit, co se za tu dobu změnilo. S ohledem na dosti dlouhou dobu jsem použil pro připomenutí většinu původního...

 Partner rubriky:

Na dotazy odpovídá:

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz