Více času na podstatné

Dotazník

Prosíme všechny zájemce o problematiku předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné využití, či o problematiku čistší produkce a projektů udržitelné spotřeby a výroby, aby nám věnovali pár minut svého času a vyplnili níže uvedený dotazník. Vedle snahy o vylepšování konference nám jde i o odstraňování či zmenšování bariér, které případně by mohly některým z vás znemožnit či komplikovat účast na konferenci.