Více času na podstatné

Program konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

24. – 25. října 2016, Praha, Autoklub ČR, Opletalova ul. 29 (naproti Hlavnímu nádraží)

 

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

 

 

Pondělí 24. 10.

Prezentace Video

9,00

Zahájení konference

Vladimír Študent, Pavel Mikoška

   

9,10

Návrhy nových zákonů o odpadech a posílení předcházení vzniku odpadů

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

9,40

Možnosti financování předcházení vzniku odpadů

Tomáš Kovařík, Ministerstvo životního prostředí

  

10,00

Prioritní osa 3 OPŽP 2014+ a předcházení vzniku odpadů

Petr Stejskal, Státní fond životního prostředí ČR

10,20

Přestávka

   

11,00

Hledání nových způsobů informační podpory Programu předcházení vzniku odpadů

Jan Pavlíček, GreenSolution

11,20

Předcházení vzniku potravinových odpadů v novele zákona o potravinách a jeho podpora z prostředků Ministerstva zemědělství

Dana Třísková, Ministerstvo zemědělství

11,40

Podpora zaměstnanosti v oblasti odpadového hospodářství

Gabriela Melková, Ministerstvo práce a sociálních věcí

   

12,00

Od koncových technologií k udržitelné spotřebě a výrobě (USV)

Květa Remtová

12,20

Cíle programu TOP Waste Management

Judita Naňková, Česká spořitelna, a.s.

12,40

Oběd

   

14,00

Předcházení vzniku odpadů v obcích – manuál pro obce
Milan Havel, Arnika

14,10

Předcházení vzniku odpadu v malých obcích aneb Oslavy bez odpadu
Andrea Štěpařová, Gabriela Koukalová; Zelené srdce z.s., obec Hlavenec

14,20

Jak efektivně předcházet vzniku BRO v obci? Poučení z dosavadních chyb

Jiri Jalovecký, Via Alta, a.s.

14,40

RE-USE management v podmínkách statutárního města Brna

Veronika Singrová, Magistrát města Brno

15,00

Projekt Jsem zpět

Tereza Ulverová, Elektrowin

15,10

IKEA dává nábytku druhou šanci

Vladimír Víšek, IKEA Česká republika

15,20

Inovativní přístup k zákazníkům v oblasti nakládání s odpady

Kateřina Kodadová, SUEZ Využití zdrojů a.s.

15,40

Spolupráce s potravinovými bankami

Jaroslav Musil, Ahold Czech Republic, a.s.

  

16,00

Přestávka    

16,20

Portál Nevyhazujto – věci s příběhem
Roman Kmoníček, Nevyhazujto.cz

16,30

Jak se odpad mění v poklad aneb zkušenosti s freeshopem Zdrojovny
Blanka Havlíčková, Zdrojovna

16,40

Přestávka

   

17,00

Raut

   

 

 

Úterý 25. 10.

Prezentace Video

9,00

Zahájení programu 2. dne

Ondřej Procházka

   

9,10

Předcházení vzniku odpadů v kontextu oběhového hospodářství v ČR

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

9,40

Oběhové hospodářství, druhotné suroviny a MPO

Miroslava Tomiková, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10,00

Implementační centrum cirkulární ekonomiky (ICCE) SPDS ČR

Petr Šulc, Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

10,20

Přestávka

   

11,00

Opatření k předcházení vzniku odpadů ve stavebnictví

Petr Dobrovolný, Dobrovolný architektonická kancelář

11,20

Zkušenosti z projektů udržitelné spotřeby a výroby

Pavel Růžička, Empress

11,40

LCA jako nástroj při předcházení vzniku odpadů

Markéta Švančarová, VŠCHT v Praze, CEMC; Vladimír Kočí, VŠCHT v Praze

12,00

Chemický průmysl pro oběhové hospodářství

Ladislav Špaček, Svaz chemického průmyslu

 

12,20

Zodpovědné řízení životního cyklu IT a snižování nadspotřeby

Pavel Kruba, SIMS Recycling Solutions, s.r.o.

12,30

Tušili jste, že vás může průmyslový odpad dostat na největší světovou výstavu?

Jindřich Fialka, Q Designers

12,40

Oběd

   

14,00

Racionalizace provozu slévárny a strojírenské výroby s využitím metodiky čistší produkce
Josef Šlesinger, CPC Brno

14,20

Předcházení vzniku odpadů ve Škoda Auto, a.s.

Jana Turková, Škoda Auto, a.s.

 

14,40

Využití odpadního materiálu z výroby betonu

Tomáš Hubálek, Cemex Czech Republic, s.r.o.

15,00

Přestávka    

15,10

Předcházení vzniku obalových odpadů
Dušan Tripal, Tripet Třeštice

15,20

Nastavení a provoz odpadového hospodářství ve společnosti LEGO
Monika Ruprichová, LEGO Production, s.r.o.

 

15,40

Vedlejší produkt jako nástroj předcházení vzniku odpadů při výrobě konferenčního nábytku

Lukáš Vejtruba, Envirocont

16,00

Ukončení konference

   

 

 

Partneři:
   
Generální partner akce Hlavní partner akce


Nad konferencí převzal záštitu předseda vlády ČR pan Bohumil Sobotka, ministři životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství a také Hospodářská komora ČR.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.