Více času na podstatné

Přihláška účasti: III. ročník konference PVO 2016


Podmínky a bližší informace k přihlášce účasti:

  • *Studentské vložné - v ceně jsou konferenční materiály a dopolední i odpolední občerstvení, nikoli oběd a v případě 1. dne ani raut
  • Všechny uvedené ceny jsou bez DPH (21 %). CEMC je plátcem DPH.
  • V ceně Plného i Sníženého vložného je vstup po oba dva dny na konferenci, 2x obědové menu s nápojem, občerstvení (káva, čaj, voda). Držitelé Věrnostní karty portálu Tretiruka.cz mají slevu 15 %.
  • Snížené vložné se vztahuje pouze na účastníky z veřejné správy a zástupce NNO.
  • U Jednodenního vložného je nutné vyznačit, kterého dne se chcete zúčastnit.
  • Na základě Vaši přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail zálohovou fakturu. 
  • Bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, účet č. 1415780277/0100, IBAN: CZ15 0100 0000 0014 1578 0277, SWIFT: KOMBCZPPXXX; IČ: 45249741, DIČ: CZ 45249741.
  • Fakturu – daňový doklad pro Vaši vysílající organizaci obdrží účastníci do 14 dnů po zaplacení nebo při registraci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení. V případě zrušení přihlášky v době kratší než 10 dní před akcí bude účtován stornopoplatek ve výši 10 % zaplacené částky.
  • Osobní údaje budou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu CEMC a nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána pro potřebu přípravy této a dalších konferencí. Osobní údaje budou použity výhradně pro komunikaci. Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby vzájemné komunikace. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.
  • Účastník konference projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas se zasíláním aktuálních informací CEMC. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že z konference bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude využit především pro propagaci konference a popřípadě i komerční účely CEMC.

Partneři:

 

Generální partner akce Hlavní partner akce