Více času na podstatné

Mediální partneři:


https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010

WASTE FORUM

 

III. ročník konference PVO:

AKTUALITY - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

23.08.2016 15:05

Předběžný program konference PVO zveřejněn!

Právě byl ZDE vystaven předběžný program 3. ročníku konference Předcházení vzniku odpadů. V programu prvního dne konference chceme upozornit především na blok přednášek zástupců MŽP, SFŽP ČR, MPSV a (snad i) MZe, ve kterém budou představeny a podrobně rozebrány různé způsoby ekonomické podpory...
11.08.2016 10:20

Opětovné využití odpadu v praxi - projekt „RE-USE, Druhý život“

Brno má unikátní sběrné středisko RETRO-USE, kam mohou obyvatelé města odnést předměty vyrobené před rokem 1989. Jeho specialitou je zaměření se na retro věci. Ve středisku lze odložit bezcenné věci s morální hodnotou, které je škoda vyhodit a které dokumentují minulou éru. Naopak...
05.08.2016 10:10

Podpora projektů předcházení vzniku odpadů

Chcete se dozvědět, jakým způsobem bude možné profinancovat projekty předcházení vzniku a opětovného využití odpadů? Nejen toto vysvětlí pracovníci odboru odpadů Ministerstva životního prostředí na konferenci Předcházení vzniku odpadů. Jaké typy investic v rámci projektů předcházení vzniku a...
03.05.2016 13:41

Premiér Bohuslav Sobotka poskytl záštitu konferenci Předcházení vzniku odpadů

Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka přijal záštitu nad konferencí Předcházení vzniku odpadů, která nese podtitul „Na pomoc oběhovému hospodářství“. Jedná se o již třetí ročník této konference, která se uskuteční ve dnech 24. až 25. října 2016 v Praze v prostorách Autoklubu ČR...
02.03.2016 10:02

Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2016 mezi Odpadovými dny 2016

ODPADOVÉ DNY je každoroční cyklus nejvýznamnějších odpadářských konferencí různých pořadatelů, který koordinuje EKO-KOM, a. s. Pravidelnou součástí tohoto cyklu je již od svého vzniku konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, kterou pořádá České ekologické manažerské centrum a jejíž 3. ročník se bude...
04.01.2016 12:42

Konference PVO bude 24. – 25. října 2016 v Praze

Třetí ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ se uskuteční 24. (pondělí) a 25. (úterý) října 2016 v Praze. Konkrétní místo konání bude ještě upřesněno. Konference bude opět dvoudenní, ale bez paralelně probíhajících sekcí, aby každý mohl stihnout všechno. O všech novinkách při...
02.11.2015 13:02

Záznam z konference Předcházení vzniku odpadů na internetu

Na internetu na adrese https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-6-7-10-2015/videozaznam/ jsou již vystaveny videozáznamy všech přednášek synchronizované s příslušnými prezentacemi. Samotné prezentace tam najdete též, a to pod jednotlivými názvy...
09.10.2015 14:46

Předcházení vzniku odpadů je stěžejní záležitostí – zpráva z konference

Druhý ročník konference Předcházení vzniku odpadů se setkal, podobně jako ten první, s velikým zájmem. Je moudré si uvědomit, že odpadům je lepší předcházet, než pak s nimi nakládat, a ti, kdo se konference účastnili, si to zjevně uvědomují. Po slavnostním zahájení ředitelem CEMC,...
29.09.2015 10:23

Konference Předcházení vzniku odpadů již příští týden

Již příští týden, konkrétně v úterý 6. a ve středu 7. 10. se uskuteční 2. ročník konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. Bude se konat v Kongresovém centru ČVUT Masarykova kolej v Praze-Dejvicích, ulice Thákurova 1. Stále je možné se přihlásit k účasti. Program konference najdete...
17.09.2015 18:56

The Tap Tap zahrají účastníkům konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Program společenského večera konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (6. – 7. 10. 2015, Praha) ozvláštní vystoupení kapely The Tap Tap, hudebního tělesa studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu. Koncert se uskuteční díky společnosti TextilEco, a. s., která je partnerem konference.

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. V různých definicích je předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Je tedy s podivem, že se konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval. Výjimkou jsou snad někteří podnikatelé, kteří v zájmu ekonomických úspor některé své vedlejší produkty nezařazovali do skupiny „odpady“, tedy předcházeli vzniku odpadů, což jim však bylo státní správou často vytýkáno. Teprve změna přístupu orgánů Evropské unie v této otázce nutí členské státy se skutečnou náplní obsahu pojmu předcházení vzniku odpadů zabývat v rámci příprav programů předcházení vzniku odpadů.

Termín Předcházení vzniku odpadů kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Případně má představy různé. Pro někoho to je jen administrativní záležitost vyvedení nějakého vedlejšího produktu z režimu zákona o odpadech, pro někoho potřeba změny spotřebního chování lidí a firem.

Nejaktivnější v oblasti propagace a prosazování předcházení vzniku odpadů u nás jsou ekologické organizace, i když většina jejich pozornosti se točí kolem komunálních odpadů.

Přitom hlavní potenciál prevence leží na straně průmyslových odpadů v podnicích. Zde již toho bylo uděláno hodně v rámci projektů čistší produkce, ale určitě ne tolik, aby nebylo co zlepšovat. Bohužel se zdá, že toto hnutí v posledních letech poněkud usnulo.

S předcházením vzniku odpadů velmi úzce souvisí jiné dosud opomíjené téma, které se v hierarchii nakládání s odpady nachází hned na druhém místě, a to je opětovné využití odpadů. Zařadili jsme jej sem proto, že mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využitím odpadů je rozdíl jen formální. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. A přitom se může jednat o stejnou věc/materiál a může být využita pro stejný účel. Nicméně to, když se stane formálně odpadem, její využití silně zkomplikuje. Proto nám připadá účelné o obojím psát najednou a příliš nerozlišovat.

Největší potenciál v prevenci odpadů, případně opětovném využití, vidíme v charitativní oblasti, o čemž svědčí četné příklady od nás i ze zahraničí.

 

Ondřej Procházka