Více času na podstatné

Mediální partneři:


https://tretiruka.cz/_files/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010

WASTE FORUM

 

III. ročník konference PVO:

AKTUALITY - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

03.09.2015 17:54

Program konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ kompletní

Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ je určena všem, kteří uznávají hierarchii odpadového hospodářství s předcházením vzniku odpadů na vrcholu a v tomto směru něco dělají nebo by chtěli dělat Konference se koná 6. – 7. 10. 2015 v Praze-Dejvicích, Kongresovém centru ČVUT Masarykova...
02.09.2015 15:13

Předcházení vzniku odpadů tématem zářijového čísla Odpadového fóra

Dnes vyšlo zářijové číslo odborného měsíčníku Odpadové fórum, jehož tématem měsíce je předcházení vzniku odpadů. Všichni účastníci konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ obdrží výtisk tohoto čísla.   Z jeho obsahu tématu vybíráme: Nákladové účetnictví materiálových toků – méně odpadů a...
27.08.2015 17:51

Společnost AHOLD generálním partnerem konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Generální partnerem 2. ročníku národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ se stala společnost AHOLD Czech Republic, a. s., provozovatel obchodního řetězce Albert, pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí její politiky společenské odpovědnosti. Dalšími partnery konference jsou společnosti...
08.07.2015 10:27

Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ obdržela záštitu předsedy vlády

Jako symbol skutečnosti, že předcházení vzniku odpadů není záležitostí jen jednoho nebo dvou rezortů, poskytl záštitu konferenci PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ předseda vlády České republiky pan Bohuslav Sobotka. Druhý ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ se bude konat 6. – 7. 10. 2015...
26.03.2015 08:38

Druhý ročník konference Předcházení vzniku odpadů podpořilo MŽP

Druhý ročník konference Předcházení vzniku odpadů se bude konat 6. – 7. října 2015 v Kongresovém centru ČVUT Masarykova kolej v Praze-Dejvicích. Při přípravě jejího programu vycházíme ze zkušeností a poznatků získaných na prvním ročníku, který se setkal jednak s mimořádným zájmem o...
14.11.2014 07:57

Druhý ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 1. AVÍZO

Na vysoce úspěšný první ročník konference k předcházení vzniku odpadů (ZDE najdete videozáznamy všech přednášek synchronizované s prezentacemi i následné diskuse) naváže druhý ročník, který se uskuteční v úterý a ve středu 6. a 7. října 2015 v Praze...
07.11.2014 12:59

Zpětný odběr baterií ve firmách

Přenosné baterie stojí často na okraji zájmu původců odpadů, svozových firem i obcí.  Ročně se uvádí na trh v celé České republice pouze 3.200 tun přenosných baterií a akumulátorů, což je v porovnání s elektrospotřebiči (cca 180 tisíc tun) nebo plastovými obaly (cca 210 tisíc...
28.10.2014 16:33

Vláda schválila Program předcházení vzniku odpadů

Vláda ČR dne 27.10.2014 schválila Program předcházení vzniku odpadů ČR. Program předcházení vzniku odpadů ČR spolu s Plánem odpadového hospodářství a připravovaným odpadovým zákonem představují klíčové dokumenty, které budou ovlivňovat budoucí směřování odpadového hospodářství ČR. Na Programu se...
15.10.2014 09:49

O konferenci Předcházení vzniku odpadů byl obrovský zájem

Na 300 účastníků z různých odvětví se sešlo, aby si sdělili své poznatky, činnosti a nápady, jak předcházet vzniku odpadů. Ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Jaromír Manhart se zaměřil na Program předcházení vzniku odpadů. Ten je v současné době ve vládě, která...
23.09.2014 09:53

Konference FOOD WASTE 2014 proti plýtvání potravinami v České republice

Více než polovina české populace považuje plýtvání a vyhazování potravin za vůbec nejzávažnější problém, který se potravin týká. Vyplývá to z výzkumu na téma plýtvání, který realizovala exkluzivně pro konferenci FOOD WASTE 2014 společnost IPSOS. Konference FOOD WASTE 2014 se konala ve středu 17....

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. V různých definicích je předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Je tedy s podivem, že se konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval. Výjimkou jsou snad někteří podnikatelé, kteří v zájmu ekonomických úspor některé své vedlejší produkty nezařazovali do skupiny „odpady“, tedy předcházeli vzniku odpadů, což jim však bylo státní správou často vytýkáno. Teprve změna přístupu orgánů Evropské unie v této otázce nutí členské státy se skutečnou náplní obsahu pojmu předcházení vzniku odpadů zabývat v rámci příprav programů předcházení vzniku odpadů.

Termín Předcházení vzniku odpadů kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Případně má představy různé. Pro někoho to je jen administrativní záležitost vyvedení nějakého vedlejšího produktu z režimu zákona o odpadech, pro někoho potřeba změny spotřebního chování lidí a firem.

Nejaktivnější v oblasti propagace a prosazování předcházení vzniku odpadů u nás jsou ekologické organizace, i když většina jejich pozornosti se točí kolem komunálních odpadů.

Přitom hlavní potenciál prevence leží na straně průmyslových odpadů v podnicích. Zde již toho bylo uděláno hodně v rámci projektů čistší produkce, ale určitě ne tolik, aby nebylo co zlepšovat. Bohužel se zdá, že toto hnutí v posledních letech poněkud usnulo.

S předcházením vzniku odpadů velmi úzce souvisí jiné dosud opomíjené téma, které se v hierarchii nakládání s odpady nachází hned na druhém místě, a to je opětovné využití odpadů. Zařadili jsme jej sem proto, že mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využitím odpadů je rozdíl jen formální. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. A přitom se může jednat o stejnou věc/materiál a může být využita pro stejný účel. Nicméně to, když se stane formálně odpadem, její využití silně zkomplikuje. Proto nám připadá účelné o obojím psát najednou a příliš nerozlišovat.

Největší potenciál v prevenci odpadů, případně opětovném využití, vidíme v charitativní oblasti, o čemž svědčí četné příklady od nás i ze zahraničí.

 

Ondřej Procházka