Více času na podstatné

CHESAR

CHESAR je jeden z dalších nástrojů, který pomáhá při přípravě žádostí o registraci látek. Tento nástroj je určen k:

  • posuzování chemické bezpečnosti (CSA);
  • přípravě zprávy o chemické bezpečnosti (CSR);
  • přípravě scénářů expozice (ES).

 

CHESAR reprezentuje doplněk, tedy tzv. plug-in k nástroji IUCLID 5. Pro užívání CHESARu je tedy nutná instalace IUCLID. Chesar poskytuje strukturované, přesně definované pracovní postupy pro provádění hodnocení chemické bezpečnosti pro různé použití látek v konkrétních situacích. Tento nástroj také pomáhá strukturovat informace potřebné pro posouzení expozice a charakterizace rizika a usnadňuje tak tvorbu a aktualizaci zprávy o chemické bezpečnosti.

 

Pro správné využívání nástroje je nutné mít k dispozici dostatečné informace o vlastnostech, objemu a podmínek použití látky. Na základě těchto dat CHESAR vypočítává odhady expozice a je možné tak možné odhadnout a popsat bezpečné použití dané látky. CHESAR je založen na EUSES 2.1, mimo to podporuje také použití jiných alternativních nástrojů.

 

Základní funkce:

  • Správa látky
  • Hlášení o použití
  • Správa hodnocení
  • ES budovy a CSR generace
  • Generace ES pro prodloužené SDS
  • Nástroje pro správu

 

Domovská stránka - https://chesar.echa.europa.eu/. Zde je možné stahovat samotný CHESAR ve své nejaktuálnější verzi, ale také pokyny a návody k nástroji.