Více času na podstatné

REACH - IT

     Veškerá komunikace s agenturou (ECHA) probíhá a i v budoucnu bude probíhat v elektronické podobě pomocí tzv. portálu REACH-IT. Od 1.6. do 30.11.2008 byl tento portál využíván především k účelu předregistrace látek. V současné době nabízí mimo správy Pre-SIEF (fóra pro výměnu informací), také například dodatečné předregistrování nově vyrobených anebo dovezených látek, atd.

    Portál je k dispozici na internetové adrese: https://reach-it.echa.europa.eu/. Portál REACH-IT není k dispozici neustále, ale pouze ve všední dny od 8.00 do 19.00. Abyste mohly portál využívat, musíte si nejprve vytvořit osobní účet. Můžete zvolit jednu z následujících možností:

  • Vytvoření účtu společnosti (Sign up as a company) - standardní registrace společnosti;
  • Vytvoření účtu držitele dat k látkám (Sign up as a Data Holder) - registrace pro subjekty disponujícími některými údaji k látkám, které mohou nabídnout ostatním v rámci přípravy registrační dokumentace;
  • Vytvoření účtu třetí osoby (zástupce) (Sign up as an interested third party) - jedná se o zástupce jmenovaného registrující společností pro účely skrytí své vlastní identity před ostatními členy SIEF;
  • Vytvoření účtu výhradního zástupce (Sign up as a third party representative) - výhradní zástupce slouží k převzetí registračních povinností pro výrobce mimo území EU, kteří nejsou oprávněni provést registraci svépomocí.

 

Podpora k REACH-IT na stránkách ECHA: