Více času na podstatné

IUCLID 5

    IUCLID 5 je speciální software sloužící ke sběru informací o látkách a k následné práci s nimi. Pomocí tohoto nástroje připravíte veškerou registrační dokumentaci, kterou pak ECHA předáte pomocí portálu REACH-IT. IUCLID 5 je možné zcela zdarma stahovat ze stránek https://iuclid.eu/.

 

Stránky k IUCLID 5 jsou následně rozděleny:

 • O programu IUCLID 5 (IUCLID 5 Project) - bližší informace k IUCLID 5;
 • Získání instalace programu IUCLID 5 (Get IUCLID 5) - možnost stažení instalace IUCLID 5, doplňků (tzv. plug-in), vytvoření a stažení LEO (Legal Entity Object);
 • Technická podpora (Get Support):

- Dokumentace k IUCLID 5 (Documentation);

- Školení (Training) - video návody "jak začít pracovat s IUCLID 5", "jak vytvořit dokumentaci pro látky", atd.;

- Zajímavé odkazy (Links);

- Získání "EC Inventory" a "Reference substances" (Get References substances, Get EC Inventory);

- Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ);

- Kontakt na technickou podporu (Service Desk Contact);

- Informace k formátu IUCLID 5 (IUCLID Format).

 • REACH
 • Novinky (News) - aktuální informace k IUCLID 5 a vydaným doplňkům.
   
   

Získání instalace IUCLID 5:

 • V prvém kroku načtete stránky https://iuclid.eu/;
 • V druhém kroku si musíte vytvořit vlastní účet volbou "Sign-up new user";
 • Po vytvoření účtu se přihlásíte vyplněním registračního jména a hesla;
 • Následně stáhnete IUCLID 5 v sekci "Get IUCLID 5" - "Download" a vyberete vám vyhovující verzi (např. pro instalaci na jednu pracovní stanici se systémem Windows - "Stand-Alone version 5.*.*") a zvolíte "Download the installation package".
 • Po přečtení několika instrukcí k vlastní instalaci a odsouhlasení několika prohlášení stáhnete instalační balíček na pevný disk svého PC.

    Pozn.: pro vlastní instalaci doporučujeme prostudovat veškeré pokyny, které předchází stažení instalačního balíčku IUCLID 5. Jedná se o vytvoření a uložení "LEO", stažení souborů "EC Inventory" a "Reference substances".

 

Doplňky (zásuvné moduly - plugin) k IUCLID 5:

    ECHA postupně vydává doplňky (zásuvné moduly) k IUCLID 5, které rozšiřují jeho možnosti a funkce. Tyto doplňky se instalují tak, že po jejich stažení se pouze zkopírují do příslušného adresáře instalace IUCLID 5 (standardně tedy do C:/Program Files/IUCLID5/Workstation/plugins).

 • Migration tool - doplněk k exportu dat z předchozí verze IUCLID;
 • Pre-registration Plugin - doplněk určený k přípravě speciálního souboru určeného k předregistraci látek;
 • SNIF Migration tool - nástroj sloužící k exportu z dat z jiných formátů;
 • Query Plugin - rozšiřující nástroj k prohlížení vybraných dat ve formátu IUCLID;
 • Helpsystem Plugin - doplněk obsahující nápovědu k programu i v českém jazyce;
 • CSR Plugin - doplňek pro přípravu zprávy o chemické bezpečnosti (CSR);
 • Bulk Export Plugin - nástroj k hromadnému exportu dat;
 • Exchange Literature Reference Plugin - doplněk ke správě a administraci literatury (Literature Reference Inventory) v IUCLID;
 • Web Services - doplněk k propojení IUCLID s externími systémy;
 • TCC plugin - doplněk k automatické kontrole úplnosti předkládané dokumentace;
 • Archive - Archiv doplňků (ECHA využívání starších doplňků nedoporučuje, jelikož nemusí být kompatibilní se současnou verzí IUCLID 5 a mohou tak způsobit nestabilitu systému).

    Pozn.: Doplňky je možné stahovat po přihlášení v sekci "Get IUCLID 5" - "Download". Dále upozorňujeme, že některé doplňky vyžadují nejaktuálnější instalaci IUCLID 5.

 

REACH - IT

    Kompletní registrační dokumentace se ECHA předkládají pomocí portálu REACH-IT. Důležité je sledovat vývoj a vydávání nových aktualizací programu IUCLID, jelikož s aktualizací REACH-IT úzce souvisí požadavek na nejaktuálnější verzi IUCLID. Počátkem roku 2011 byla vydána verze IUCLID 5.3 a o měsíc později i nová verze REACH-IT, která s IUCLID 5.2 a nižšími, již nespolupracuje.

Aktualizace zásuvných modulů

 

       S aktualizací programu IUCLID také úzce souvisí aktualizace doplňků. Vždy platí pravilo, že po vydání nové verze IUCLID je potřeba určitý čas počkat na vydání aktualizovaných doplňků, jenž byly dostupné pro původní verzi IUCLID. Instalace předcházejících doplňků není tedy možná.