Více času na podstatné

Záštita:

 

Partnerství:

Generálním partnerem je společnost AHOLD, Czech Republic, a. s., provozovatel obchodního řetězce Albert, pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí její politiky společenské odpovědnosti.

 

 

 

Partneři konference:

Nestlé, a. s.
 
    TextilEco, a. s.
 
   

 

 

 

České ekologické manažerské centrum a redakce odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM zvou na

2. ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ,
která se koná 6. a 7. října 2015 v Praze Kongresovém centru ČVUT Masarykova kolej,
Praha 6-Dejvice, Thákurova 1.

 

Konference je určena všem, kteří uznávají hierarchii odpadového hospodářství s předcházením vzniku odpad na vrcholu a v tomto směru něco dělají nebo by chtěli dělat.

První den bude na programu Plenární sekce věnovaná obecným otázkám. Po jejím skončení bude následovat  panelová diskuse Bariéry předcházení vzniku odpadů. V rámci této diskuse se pokusíme identifikovat a pojmenovat významné bariéry (legislativní, věcné, mentální, institucionální, příp. i personální) účinnějšího předcházení odpadů a pokusíme se i hledat možnosti jejich odstraňování či překonávání. V tom by měl spočívat hlavní výstup z konference.

Druhý den bude program rozdělen do dvou paralelně probíhajících sekcí/seminářů.

První sekce či seminář Předcházení vzniku komunálních odpadů bude určena především pro představitele obecní samosprávy, firmy s obcemi spolupracujícími a účastníky z organizací pracujících s veřejností.

Druhá sekce Předcházení vzniku podnikových odpadů je určena především pro zástupce podnikatelské sféry.

Program konference uzavře druhé panelová diskuse na oblíbené téma: Odpad-vedlejší produkt-neodpad-výrobek. Zde by si měli zástupci státní správy, certifikačních orgánů, podnikové sféry a nezávislí experti vysvětlit své názory na klasifikaci různých odpadních materiálů, na hranice mezi nimi a na možnosti přeměny odpadu na neodpad či výrobek.

Příspěvky (podnětné i kritické) do obou panelových diskusí jsou vítány předem. Upřednostňujeme, když zájemce o vystoupení svůj příspěvek přihlásí (a pošle) předem na adresu forum@cemc.cz a upřesní, zda jej má přečíst moderátor (možno i bez uvedení jména autora příspěvku) či zda svůj příspěvek přednese sám (časový limit 2 minuty).

Rovněž můžete napsat, jestli je někomu konkrétnímu váš příspěvek určen, a my se pokusíme zajistit jeho skutečnou účast. Příspěvek do diskuse může zaslat i ten, kdo se konference nebude moci zúčastnit. K účasti na konferenci je třeba se přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Doporučujeme neváhat s přihlášením se, protože v případě naplnění kapacity letos nemíníme měnit místo konání, nýbrž ukončíme příjem přihlášek. Plné vložné na konferenci je 3800 Kč, jednodenní (bez Společenského večera) 2500 Kč (ceny bez DPH).

MŽP opět poskytlo dotaci na pořádání této konference, letos ovšem pouze na účast zástupců veřejné správy (obce, města, státní správa). Pro ně a pro účastníky z NNO platí snížené vložné na oba dny ve výši 1900 Kč (bez DPH).

Redakce časopisu Odpadové fórum a portálu Tretiruka.cz, které jsou partnery konference, připravily pro účastníky dárkový balíček, kdy za příplatek ve výši 1000 Kč k vložnému obdrží jednoroční přístup k elektronické verzi Odpadového fóra pro až 5 lidí a zpravidla každý týden budou dostávat e-mailem aktuality z portálu Tretiruka.cz.

 

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Programový garant konference

 


Pořadatel:

CEMC - České ekologické manažerské centrum

28. Pluku 524/25

Praha 10

PSČ 101 00

IČO: 45249741

DIČ: CZ45249741

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.