Více času na podstatné

Generálním partnerem konference byla společnost AHOLD, Czech Republic, a. s., provozovatel obchodního řetězce Albert, pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí její politiky společenské odpovědnosti. Partneři byli společnosti Nestlé, a. s. a TextilEco, a. s. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 
Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem?
Oldřich Syrovátka, Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec
 
Projekt MŽP k metodikám PVO
Marie Vorlíčková, CSc., MŽP
 
Stav legislativy a postupného plnění Programu předcházení vzniku odpadů
Jan Maršák, MŽP
 
Hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů ČR, indikátory a datové zdroje
Jan Pavlíček, GreenSolution, s. r. o.
 
Podpora PVO z OPŽP
Petr Stejskal, SFŽP ČR
 
Oběhové hospodářství a politika druhotných surovin
Pavlína Kulhánková, MPO
 
VIZE 2024
Vladimír Dobeš, Empress, o. p. s.
 
Předcházení vzniku odpadů v zahraničí
Milan Havel, Arnika
 
Prevence vzniku plastových odpadů s důrazem na pěnový polystyren
František Vörös, Česká technologická platforma Plasty
 
Trnitá cesta od odpadu k výrobku VII
Petr Novák, Termizo, a. s.
 
Bariéry předcházení vzniku odpadů
Panelová diskuse
 
Předcházení odpadů v nové metodice POH obcí
Ing. Martina Škvorová, Ing. Pavel Novák, Ing. Pavel Novák, s. r. o.
 
Prevence vzniku komunálních odpadů z pohledu reality měst a obcí
Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR
 
Připravovaný projekt „Ohleduplný spoluobčan“
Radek Staňka, ISNO IT, s. r. o., Uherčice
 
Prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech a aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti na novou evropskou legislativu
Ladislav Trylč, MŽP
 
Úloha NNO při předcházení vzniku odpadů
Milan Havel, Arnika
 
Konec plýtvání – práce s veřejností
Jiří Jakl, Zvonečník, o. s.
 
Zero Waste koncept pro malé festivaly
Jana Půlpánová, Envirostyl, s. r. o.
 
Praha 7 bez odpadu
Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
 
Bez obalu
Petr Hanzel, Bez obalu
 
Koncept a možnosti podpory sociálního podnikání
Svatava Škantová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
Možná role chráněných dílen při předcházení vzniku a opětovném využití odpadů
Pavel Hříbek, Evropský institut; Václav Krása, Národní rada osob zdravotně postižených
 
Předcházení vzniku odpadů cestou charitativních bazarů
Lenka Wienerová, Diakonie Broumov
 
Dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů
Miroslav Hájek, Česká zemědělská univerzita
 
Environmentální účetnictví jako cesta k předcházení vzniku odpadů
Daniel Hájek, MŽP
 
Metodika čistší produkce jako nástroj předcházení vzniku odpadů v podnicích
Josef Šlesinger, CPC Brno – National Production Centre Czech Republic
 
Předcházení vzniku stavebních odpadů při výstavbě silnic
Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic
 
PVO v automobilovém průmyslu
Tomáš Hubínek, Sdružení automobilového průmyslu
 
Neziskový projekt Nevyhazujto.cz
Roman Kmoníček, Nevyhazujto.cz
 
Opětovné použití IT techniky
Pavel Kruba, Sims Recycling Solutions
 
Potravinové banky po zrušení DPH z neprodaných potravin
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
 
Odpady potravin v obchodě
Pavel Huml, Jaroslav Musil, Ahold Czech Republic, a. s.
 
Předcházení vzniku odpadů v potravinářství
Jana Blecherová, Nestlé Česko, s. r. o.
 
Balení eliminuje vznik odpadů, nadměrné obaly
Vlado Volek, SYBA obalová asociace