Více času na podstatné

Benchmarking:

Systematický a kontinuální proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných organizacích odpovídající zásadám obsaženým v Kodexu vedení benchmarkingu (www.benchmarking.cz/kodex.asp).

Přínosy:
a) pochopení důvodů výkonnosti a efektivity konkurentů na úrovni světové třídy,
b) urychlení procesů změn nutných ke zvýšení konkurenceschopnosti,
c) snížení nákladů revizí existujících postupů (odstranění "provozní slepoty").

Příklady:
KOMAS, s.r.o. (Ing. A. Krejčí)
Přidat další

Postup:
BenchmarkIndex-questionnaire
eBenchmarking Guide
Metodika IETF
Capability

Informace:
American Productivity and Quality Centre and the International Benchmarking Clearinghouse
Benchmark Index
Benchmarking and Performance Improvement Resource
Benchmarking Exchange
Call Center Resources
Česká společnost pro jakost
Databáze nejlepších praktik
Global Benchmarking Network
Global Business Network
The Benchmarking Network

Podpora:
Ing. Libor Friedl, MBA (libor_friedel@volny.cz)
Ing. Milan Trčka (mtrcka@qualimate.cz)