Více času na podstatné

Dobrovolné podnikové zprávy (reporting):

Periodický sběr, zpracování, analýza, vyhodnocení, ověření a poskytnutí, tzn. veřejná prezentace, informací o podniku, nebo jeho produktech cílovým skupinám uživatelů (majitelé, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, banky, pojišťovny, investoři, ratingové organizace, občané v okolí podniku, veřejná správa, media apod.). Druhy zpráv: environment (ER), zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a environment (HSER), sociální odpovědnost a etika podnikání (CSRR), udržitelný rozvoj podniku (SDR).

Přínosy:
a) transparentní vztahy mezi podniky a veřejnou správou a veřejností přispívající k získání "dobrého jména" podniku jako konkurenční výhody,
b) pokles kontrol,
c) výhody v distribučním řetězci,
d) růst motivace zaměstnanců,
e) přístup ke státním zakázkám.

Příklady:
CZECH COAL
Přidat další

Postup:
A Guide to Best Practise
A Guide to Sustainability Analysis Organisations - ORSE
CSRValues
DIN 33922:1997 Guidelines-Environmetal Reports to the Public
Environmental Reporting Guidelines 2001
ISO 14063 Environmental Management - Environmental Communications - Guidelines and Examples

Sustainability Reporting Toolkit - DFAIT

Informace:
COMPASS
CORPORATEREGISTER
Global Compact
GRI
Natural Step
SustaiAbility

Podpora:
Doc. Ing. J. Hyršlová, Ph.D. (jaroslava.hyrslova@upce.cz)
Ing. J. Študent (student@cemc.cz)
Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. (vojtech.vanecek@iol.cz)