Více času na podstatné

Hodnocení environmentálního profilu (EPE)

Hodnocení environmentálního profilu organizace je průběžný proces shromažďování a hodnocení environmentálních dat, informací a trendů, pomocí kterých organizace řídí své environmentální aspekty (prvky činnosti, výrobků nebo služeb organizace, které mohou ovlivňovat životní prostředí) s cílem dosáhnout zlepšení. EPE představuje zjednodušený přístup k identifikaci environmentálních problémů využitelný především v malých a středních podnicích.

Přínosy:
a) identifikace významných environmentálních aspektů,
b) příprava pro EMS/EMAS/IMS,
c) identifikace ztrát energií a materiálů,
d) zvýšení odpovědnosti zaměstnanců,
e) vytvoření komunikačního nástroje s okolím.

Příklady:
Přidat další

Postup:
ČSN EN ISO 14031 - Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice
EMAS easy

EMAS jednoduše

Informace:
EMAS
EU EMAS website
INEM
Hospodářská komora

Podpora:
PhDr. Jaroslava Kubátová (kubatova@mgmtc.cz)