Více času na podstatné

Odpovědná péče (Responsible Care):

Program "Responsible Care" je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, výrobků včetně jejich přepravy, zlepšováním ochrany zdraví lidí, pracovního a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) a Evropskou radou chemického průmyslu (Cefic) v dohodě s Evropskou federací distributorů chemických látek (FECC).

Přínosy:
a) vstřícnost k okolí,
b) ochrana zdraví, bezpečnost,
c) komplexní ochrana životního prostředí,
d) zmírnění důsledků ekologických závad,
e) protihavarijní připravenost,
f) informační otevřenost.

Příklady:
DEZA, a.s.
Kaučuk, a.s.
Precheza, a.s.
Přidat další

Postup:
Joint Cefic/FECC guidelines - Product Stewardship
Příručka RC-SCHP
Responsible Care - Management Framework and Guidance on Use
SQAS-Safety and Quality Assessment Systems (Best Practices in Chemicals Transport)
TRINS - Transportní informační a nehodový systém

Informace:
CEFIC
ICCA-RC
SCHP ČR
SCHOD ČR
SQAS

Podpora:
Ing. Pavel Karas (pavel.karas@schod.cz)
Ing. Ladislav Špaček (ladislav.spacek@schp.cz)