Více času na podstatné

Czech Forest Certificate System (CFCS)

Český systém certifikace lesů k zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu ČR vycházející z modelu PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes). C-o-C: certifikace spotřebitelských řetězců dřeva spočívající v ověřování původu dřeva u zpracovatelů i obchodníků a v průkazu původu dřeva z porostů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem (certifikovaná organizace může požádat PEFC ČR (dobrovolné sdružení vlastníků lesa a zpracovatelů dřeva) o poskytnutí licence k používání loga PEFC).

Přínosy:
a) vyšší kvalita výrobků ze dřeva,
b) zlepšení úrovně hospodaření v lesích,
c) splnění požadavků odběratelů při exportu dřeva (distanc od globálního ničení lesních porostů),
d) rozšíření pracovních příležitostí na venkově.

Příklady:
V ČR certifikováno 1,8 mil. ha lesních porostů (70% výměry ČR).
Přidat další

Postup:
Český standard (SFCS)

Informace:
FSC ČR
PEFC ČR
SFI

ÚHÚL NCC

Podpora:
Ing. Pavel Hes (pefc@pefc.cz)
Ing. Jiří Schneider, PhD. (jschneider@email.cz)
Jan Bendl (bendl.jan@uhul.cz)
Poradenský servis FSC ČR (info@czechfsc.cz)