Více času na podstatné

Environmentální manažerské systémy (EMS/EMAS)

Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Environmentální management je nedílnou součástí systému managementu celého podniku. Zavedený systém environmentálního managementu v podniku přispívá k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku a současně snižuji negativní dopady jeho činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí. Tato strategie společensky odpovědného chování podniků vychází ze zásady udržitelného vývoje, který zajišťuje současné potřeby, aniž by ohrožoval šance dalších generací na uspokojování jejich potřeb.

Přínosy:
a) získání obchodně využitelné vizitky (certifikátu ISO 14001 či registrace v programu EMAS)
b) zamezení ukládání pokut za nedodržování environmentální legislativy
c) v mnoha případech je zavedený systém EMS předpokladem k získání státních zakázek
d) redukce provozních nákladů, úsporu energií, surovin a dalších zdrojů
e) snížení rizika environmentálních havárií, za něž podnik nese odpovědnost
f) zvýšení podnikatelského důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny a veřejnou správu
g) firmy se zavedeným EMS preferují jako své obchodní partnery společnosti s pozitivním přístupem k životnímu prostředí
h) rozšíření možností v exportní oblasti (obzvláště EU) a v oblasti veřejných zakázek a podpor podnikání
i) posílení vztahů s veřejností
j) zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech)
k) dosažení úplného souladu s právními požadavky
l) zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou

Příklady:
EMAS for Municipalities-2007
Lotyšsko - projekt EMAS4NewStates
Environmental data monitoring tool
Implementation Guides and Workbooks

Postup:
Přidat další

Podpora:
Ing. Jiří Študent (student@cemc.cz)
Tereza Havránková (tereza.havrankova@cenia.cz)
Ing.Pavel Růžička (Pavel_Ruzicka@env.cz)
Ing. Jiří Študent ml. (studentj@cemc.cz)