Více času na podstatné

Společný hodnotící rámec (CAF):

Systematický a kontinuální proces sebehodnocení organizací veřejné správy na všech úrovních zaměřený na porovnání vlastní výkonnosti v čase, popř. s organizacemi obdobného charakteru za účelem zvýšení kvality a výkonnosti.

Přínosy:
a) inventura a aktualizace vnitřních předpisů,
b) efektivnější součinnost odborů,
c) zvýšení prestiže úřadu ve vztahu k nadřízeným a kontrolním orgánům i ve vztahu k občanům.

Příklady:
Krajský úřad Hradec Králové (Ing. J. Drahoš)

MÚ Hodonín (Ing. M. Humpolová)

Postup:
Česká společnost pro jakost

Informace:
European Benchmarking Network
European Institute of Public Administration
German CAF Centre
OECD-Public Governance and Management
UNPAN

Podpora:
Mgr. Rostislav Honus (rhonus@quick.cz)
Roman Michalec (rmichalec@mmo.cz)
Ing. Jana Voldánová (voldanova@vcvscr.cz)
Ing. Vladimír Votápek, ml. (votapek@csq.cz)