Více času na podstatné

Environmentální manažerské účetnictví (EMA)

Environmentální manažerské účetnictví je nedílnou součástí managementu; zabývá se identifikací, shromažďováním, odhady, analýzami, vykazováním a předáváním informací o hmotných a energetických tocích, o environmentálních nákladech a o dalších hodnotově vyjádřených informacích, které jsou východiskem pro rozhodování v rámci daného podniku.

Přínosy:
a) vyhodnocování a řízení environmentálních nákladů podniku,
b) komplexní posouzení ekonomické realizovatelnosti investic a projektů,
c) identifikace alternativních strategií provozu a údržby výrobního zařízení,
d) zvýšení efektivnosti využívaných materiálů a energií,
e) nástroj externího výkaznictví (reporting) .

Příklady:
SPOLCHEMIE
Přidat další

Postup:
IFAC International Guidelines
Metodický pokyn MŽP pro zavedení EMA

Informace:
Environmental Management Accouting Network
Ministerstvo životního prostředí
OSN-DESA
Planeta 2003
Planeta 2004
Planeta 2005
Projekt CEMC
Univerzita Lueneburg

Podpora:
Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (fedorova@fbm.vutbr.cz)
Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, PhD (jaroslava.hyrslova@upce.cz)
Ing. Alena Krejčová (alena_krejcova@env.cz)
Ing. Vojtěch Vaněček, CSc.(vojtech.vanecek@iol.cz)