Více času na podstatné

Facility management (FM):

Facility management je strategie, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. Využívá k tomu postupy "green building" (environmentálně udržitelné stavebnictví a provoz budov) a "life cycle costing" (bilancování veškerých nákladů na celý životní cyklus budov).

Přínosy:
a) snížení provozních nákladů budov (až o 30%),
b) efektivnější využití ploch (až o 40%),
c) zpřesnění účetnictví a inventarizace majetku,
d) zlepšení pracovní pohody v budovách (např. zvýšení obratu v nákupních centrech až o 40% díky převládajícímu přirozenému osvětlení).

Příklady:
Přidat další

Postup:
GBDC Guidelines
HOK Guidebook + Tools
LEEDTM Standard
LCC Guide

Sustainable Building Tool Kit


Informace:
BuildingGreen

Intendesign
Euro FM
Green Building Pages
Green Resource Center
IFMA
IFMA CZ
LCCA budov
US EPA
US Green Building council
WorldGBC

Podpora:
Ing. Zdena Lukešová (zdena.lukesova@cityplan.cz)
Ing. Ondřej Štrup (ondrej.strup@skanska.cz)