Více času na podstatné

Společenská odpovědnost organizací (CSR):

Podnikatelská strategie zaměřená na dlouhodobé zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře/investory a budování dobrého jména značky pro zákazníky založená na posilování identifikace zaměstnanců s firmou a otevřeném, odpovědném a etickém vztahu k okolí firmy (dodavatelé, místní komunita, média, životní prostředí, společnost). Tato podnikatelská strategie je reakcí na současnou propojenost světa, otevřenost a demokratičnost společnosti a neudržitelnost izolovaného podnikání; je současně výrazem snižující se role státní regulace ve prospěch regulace tržní.

Přínosy:
a) zvýšení hodnoty pro akcionáře a investory,
b) možnost odlišení od konkurence (zejména asijské),
c) posilování pozice na trhu (respektování vysokých standardů podnikatelského chování vede podle statistik OECD k vyššímu růstu),
d) vyšší důvěra zákazníků (v EU dává 70% lidí přednost výrobkům firem se sociálně odpovědným chováním),
e) rozvoj lidského kapitálu (možnost získat na omezeném pracovním trhu nejlepší zaměstnance)

Příklady:
HP
JOHNSOandJOHNSON
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.
PSA
Přidat další

Postup:
ISO 26000
Projekt KPMG Sustainability
Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti
Standard AA1000 (GB)
Standard ISEA3000
Standard SA8000 (USA)
SVN Standards

Informace:
Business and Sustainable Development
Business for Social Responsibility
Business in the Community
Business Leaders Forum
CSR Academy
CSR EC/DG Campaign
CSR Europe
CSR Newswire Service
Dow Jones SI
Forum dárců
GoodCorporation
International Institute for Sustainable Development
Junior Achievement
OSN-The Global Compact
SERM Rating Agency
Sdružení Korektní podnikání
SOF

Sustainable banking-BSD
The CSR Group


Podpora:
Doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. (zdenek.dytrt@upce.cz)
Ing. Zuzana Džbánková, PhD (dzbank@vse.cz)
Ing. Tomáš Nejedlo (nejedlo@blf.cz)
Ing. Miroslav Skála (miroslav.skala@cz.bureauveritas.com)
Ing. Vladimír Straka (info@korektnipodnikani.cz)
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (hrebicek@iba.muni.cz)