Více času na podstatné

Program konference PVO 2014 (k 30. 9. 2014)

08,00 – 09,00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09,00

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
J. Balík, rektor ČZU v Praze; J. Študent, výkonný ředitel CEMC

 

Blok A: Program předcházení vzniku odpadů ČR

09,20

Návrh programu PVO
J. Manhart, MŽP

09,50

Výsledky strategického vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V. Mikulová, ČZU v Praze

10,00 Evidence odpadů ve vztahu k předcházení jejich vzniku
E. Horáková, Cenia, česká informační agentura životního prostředí

10,10

Podklady k hodnocení předcházení vzniku odpadů
D. Sirotková, CeHO VÚV TGM

10,20

Diskuse

10,40 – 11,20

PŘESTÁVKA

 

Blok B: Předcházení vzniku komunálních odpadů

11,20

Možnosti obcí při předcházení vzniku odpadů
V. Klatovský, ISES

11,40

Možnosti občanů při předcházení vzniku odpadů
M. Havel, Arnika

12,00

Předcházení vzniku odpadů v POH obcí
P. Novák, Ing. Pavel Novák, s. r. o.

12,20

Nadnárodní projekt opětovného využití odpadů CERREC
J. Doležal, CZ BIOM

12,40

Diskuse

13,00 – 14,00

OBĚD

 

Blok C: Předcházení vzniku podnikových odpadů

14,00

Minimalizace odpadu a čistší produkce
V. Dobeš, EMPRESS, o. s.

14,20

Příklady úspěšných projektů čistší produkce
M. Richter, UJEP Ústí nad Labem

14,40

Předcházení vzniku odpadů z pohledu ČIZP
I. Svobodová, ČIŽP

15,00

Diskuse

 

Blok D: Předcházení vzniku potravinových odpadů

15,20

Předcházení vzniku odpadů v potravinářském průmyslu
M. Chýlková, Potravinářská komora ČR

15,40

Předcházení vzniku odpadů v obchodu
Martina Šilhánová, Tesco Stores ČR a.s.

16,00

Možnosti a problémy využití vyřazených potravin pro charitativní účely
P. Kalousová, Byznys pro společnost, o. s.; J. Vopelák, Armáda spásy

16,20

Diskuse

 

Blok E: Příklady předcházení vzniku odpadů

16,40


 

 

 

Charitativní sbírky jako forma předcházení vzniku odpadů (L. Wienerová, Diakonie Broumov)

Projekt Opravárna (J. Charvát, P. Latoň, Opravárna.cz)

Projekt Zdrojovna (H. Kalaninová, Zdrojovna, komunitní recyklační centrum)

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů (P. Kratochvíl, Ecobat, s. r. o.)

17,20

ZÁVĚRY KONFERENCE A JEJÍ ZAKONČENÍ

J. Študent, výkonný ředitel CEMC

 

Pořádá: České ekologické manažerské centrum, www.cemc.cz

Informace: Ing. O. Procházka, tel.: (+420) 274 784 448, prochazka@cemc.cz, www.predchazeniodpadu.cz

 

Program konference PVO ke stažení - ZDE