Více času na podstatné

Registrace

Registrace látky představuje předložení předepsané registrační dokumentace ECHA (Evropské chemické agentuře) pomocí portálu REACH-IT. Proces předložení registrační dokumentace zahrnuje následující kroky:

  • Vytvoření účtu v REACH-IT;
  • Předregistrace látek/vznesení dotazu ECHA (inqury notification - ověření si, zda byla daná láktka již někým registrována);
  • Příprava registrační dokumentace v IUCLID 5;
  • Technická kontrola úplnosti předkládané žádosti pomocí speciálního doplňku k IUCLID 5;
  • Připojení se ke společnému předložení údajů (Joint submission);
  • Odeslání dokumentace pomocí REACH-IT k rukách ECHA. 

    Na základě předložené dokumentace žadatel o registraci obdrží od ECHA registrační číslo k dané látce, a to v případě kdy předložená dokumentace bude zcela v souladu s požadavky REACH.

 

Postup po odeslání registrační dokumentace v REACH-IT:

    Jakmile svou regisrační doumentaci odešlete pomocí portálu REACH-IT, bude následovat několik následujících kroků:

  • Bude vám zasláno potvrzení o doručení dokumentace, přičemž toto potvrzení bude obsahovat číslo a datum podání žádosti;
  • V ECHA bude probíhat technická i finanční kontrola úplnosti předložené žádosti;
  • Bude vám faktura s odpovídající částkou k úhradě, kterou je nutné dle přiložených pokynů uhradit;
  • Na závěr celé procedury bude žadateli zasláno registrační číslo.