Více času na podstatné

Pre-SIEF/SIEF

  SIEF – tzv. fórum pro výměnu informací vzniká zvlášť pro každou jednotlivou chemickou látku za účelem sdílení informací o této látce, a tak snížení počtu testování na obratlovcích. Pokud jste přeregistrovali některou z látek, pak jste se automaticky stali účastníky tzv. Pre-SIEF. Prostřednictvím portálu REACH-IT máte přístup k seznamu společností, které tuto látku taktéž přeregistrovali.

  • Přihlásíte se do aplikace REACH-IT;
  • V menu vyberete „Pre-SIEF“ – „View Pre-SIEF memberships“;
  • Upřesníte jeden z parametrů anebo rovnou zvolíte "Search" (tímto způsobem systém vyhledá všechny Pre-SIEF k vámi předregistrovaným látkám);
  • Potvrdíte výběr jedné z látek;

    Po výběru jednoho z foŕa máte k dispozici rozmanité údaje. Důležité jsou především kontaktní údaje na ostatní potencionálně registrující. Tento seznam lze celý exportovat do XML souboru.

 

Deaktivace účtu:

    Další možností je deaktivovat svou účast ve fóru volbou "Deactivate", tuto deaktivaci je nutné ještě jednou potvrdit. Deaktivací se vzdáte účasti v daném fóru a dáte tak ostatním najevo, že již nehodláte danou látku registrovat. Tento krok je 100%-ně vratný a učiníte tak zcela jednoduše, tak že po vyhledání daného Pre-SIEF místo volby "Deactivate" bude nyní volba "Activate". Po potvrzení této volby se opět stáváte plnohodnotným členem fóra.

    Pozn.: zda je některý z členů aktivovaný či deaktivovaný poznáte, tak že v tabulce (kolonka "Status") je uvedeno písmeno "A" - aktivní (active) anebo "I" - neaktivní (inactive). V každém fóru je jeden tzv. facilitátor (organizující činnost fóra), ten má uvedený parametr "F".

    Organizace SIEF a vzájemná spolupráce je již na samotných členech fór, tedy bez zásahů a řízení ze strany ECHA. Jednotlivé aktivity budou tedy iniciovány pouze ze strany facilitátora (koordinátora) a členech Pre-SIEF. Prvním a zásadním úkolem je shoda ohledně identifikace dané látky a vytvoření tak SIEF pro tuto látku. Dalšími úkoly jsou práce na společné přípravě a předložení registrační dokumentace.