Více času na podstatné

Možnosti REACH-IT

    Po vytvoření účtu a přihlášení se do systému má každý uživatel následující možnosti:

 • Company (obecné informace o společnosti):

    Export - export údajů o společnosti (tzv. LEO), pro využití v IUCLID 5

 • Pre-registration (předregistrace):

    Pre-register substance online - předregistrace látek pomocí systému REACH-IT

    View pre-registrations - prohlížení již předregistrovaných látek

 • Pre-SIEF (fórum pro výměnu informací k látkám):

    View Pre-SIEF memberships - seznam obsahující všechny členy fóra pro danou látku (lze exportovat do MXL souboru)

 • Phase-in Information (poskytování informací k látkám):

    View provided information - prohlížení informací k látkám

    Provide information - nabídnutí vlastních informací k látkám dalším stranám

 • Registration / notification (registrace/oznámení):

    View registration / notification - prohlížení registrací/oznámení

    Submit registration / notification - předložení registrace/oznámení

    Claim Notified Substance - reklamace oznámení látek

    Cease manufacture - podání oznámení o ukončení výroby

    Restart manufacture - podání oznámení o obnovení výroby

    Reference Number History - vyhledávání v registračních číslech

 • Joint submission (společné předložení údajů k látkám):

    View joint submissions - prohlížení záznamů k společnému předkládání látek

    Create joint submission - vytvoření nového záznamu společného předkládání údajů k látce

    Confirm membership - potvrzení členství

 • Message box (elektronická schránka):

    View my messages - prohlížení zpráv

 • Classification and Labelling (CLP)

    Notify C&L on-line - on-line podání oznámení o klasifikaci a označení látky

    Notify C&L using IUCLID - podání oznámení pomocí exportu z IUCLID

    Notify a Bulk C&L - podání oznámení za skupinu výrobců

    Manage the Groups of Manufacturer(s)/Importer(s) - přehled skupin výrobců

    View submitted C&L - přehled podaných oznámení

 • User account (správa účtu REACH-IT):

    Account management - přidání/odebrání dalšího uživatele, který má přístup k účtu v REACH-IT

 • Invoices (faktury)

    Download - stažení faktury ve formě PDF

 • Legal Entity change (LEO)

    View Legal entity change - náhled na provedené změny

    Create Legal entity cchange - změna LEO

    Export items list - export do CSV

 • Search (vyhledávání):

    Dossier - dokumentací

    Substance - látek

    Pre-SIEF - fór pro výměnu informací

    View submitted C&L - podaná oznámení dle CLP

    Pre-registration - předregistrac