Více času na podstatné

Společné předkládání údajů:

  Pokud některá z látek je vyráběna nebo dovážena více než jednou společností, pak jsou tyto společnosti, v rámci registrace, povinni předložit některé informace společně. Jedná se o následující informace:

  • Nebezpečné vlastnosti látky;
  • Klasifikace a označování;
  • Návrhy na testování (pokud jsou požadovány).

Dále je možné společně předložit (pokud se členové SIEF mezi sebou dohodnou):

  • Zprávu o chemické bezpečnosti (CSR);
  • Pokyny pro bezpečné používání.

    Tuto dokumentaci předkládá pouze hlavní registrující k dané látce, kterého si zvolí jednotlivý členové fóra. Ostatní členové se při předkládání dokumentace pouze odkazují na dokumentaci hlavního registrujícího, s využitím portálu REACH-IT. Jednotlivý členové připraví svou vlastní dokumentaci jako v případě klasické registrace, s tím že v relevantních kapitolách použijí odkaz na hlavního žadatele o registraci. Žadatelé pak musejí sledovat portál REACH-IT, kde v sekci "Joint submission" potvrdí svůj záměr společného předložení údajů. Své vlastní předložení registrační dokumentace může žadatel udělat, až poté do od hlavního žadatele obdrží registrační číslo. Na toto registrační číslo se bude v dokumentaci odkazovat.