Více času na podstatné

Doprava:

 

Název projektu

Minimalizace průmyslového odpadu v ČETRANS Děčín

Odvětví

doprava

Datum vypracování projektu

1996

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Divize v Děčíně je součástí a.s. ČETRANS , zajišťuje následující činnosti : přepravní služby v tuzemsku i v zahraničí, opravárenskou a servisní činnost, pronájem části objektů a ploch, výrobu a prodej energií, prodej tuzemských a zahraničních olejů.

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Ing. Miroslav Kovář, Čs. Legií 216/11, 405 02 Děčín IV.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Projekt se zaměřil na realizaci opatření čistší produkce dopravního podniku v opravárenské hale, vodárně, na provozní technologie a služby.

Adresa podniku

ČETRANS ÚSTÍ n.L. a.s. DIVIZE KAMIONY DĚČÍN, Malšovice 94, 405 27 Děčín

Počet zaměstnanců

215

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Logistika odpadového hospodářství, systém používání pneumatik

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Úspora spotřeby vod – využití vysokotlaku při oplachu, použití koncových ventilů

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Snížení spotřeby nátěrových hmot v lakovně – optimalizace tlaku při nástřiku, normativní prověrka dodržování směrných technologických postupů

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Logistika využívání pohonných hmot, finanční zainteresovanost řidičů

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení vzniku odpadu o cca 33 t/rok

Snížení produkce odpadních vod o 115 m3 ročně

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Náklady na realizaci opatření vznikající ročně 169 tis. Kč, jednorázové investiční náklady 900 tis. Kč, celkové úspory každoroční 3180 tis. Kč + 60 tis. Kč jednorázově.

 

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Značnou ztrátovost vykazuje povrchová úprava vozidel lakováním – nízké využití nátěrových hmot. Závažným problémem je stále rostoucí cena pohonných hmot.