Více času na podstatné

Výroba elektropřístrojů:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v APOS – skupina firem Blansko

Odvětví

Průmysl – výroba elektroniky

Datum vypracování projektu

2005

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Hlavním zaměřením podniku je výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, výroba, montáž a oprava měřidel a elektronických zařízení. Firma se zabývá výrobou a opravami elektronických přístrojů pro měření na elektrických zařízeních včetně měřících přístrojů pro revizní techniky.

ZPRACOVATEL PROJEKTU

CPC Brno Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Při komplexním hodnocení se došlo k závěru, že dopady na životní prostředí vznikající v souvislosti s provozem vytváří subjekt vysokou spotřebou energií. Nezanedbatelným problémem je ale také nedostatečný technického a technologického rozvoje podniku.

Adresa podniku

METRA BLANSKO,a.s.Poříčí 24, č.p. 1602 678 49 Blansko

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

neuvedeno

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Ukončení provozu čistírny odpadních vod (ČOV). Zneškodnění neutralizačních kalů z kalových polí bude zajištěno u odběratelské firmy. Případné problémy znečištění splaškových vod vznikající provozem podnikové kuchyně (které ale vzniknout nemusí v případě absence tlaku legislativy nebo správce kanalizační sítě ), mohou být řešeny využitím fakultativně anaerobních bakterií.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Nahrazení trvale průtočného chladícího vodního systému technologií ve výrobě plastů uzavřeným chladícím okruhem.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Inovace výroby tachografů – cílem řešení projektu je rozšířit funkční a tím i aplikační možnosti tachografu řady LTN tak, aby splňoval veškeré požadavky  evropské železniční interoperability. Tím se vytvoří nezbytné technické i marketingové předpoklady pro nasazování takto rozšířeného tachografu na nejmodernější lokomotivy a jeho modulární koncepce umožní také jeho použití při modernizaci stávajícího lokomotivního parku, který je ve všech evropských zemích majoritní.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Využití nejlepších dostupných technik ( BAT ) ve výrobním procesu strojní divize -  základní technologickou inovací je nákup testeru (racionalizace a zkvalitnění diagnostiky osazených desek plošných spojů), dosazovacího automatu (přechod na bezolovnaté pájení), zařízení pro výrobu tachografů (příslušenství automatu SMD) a technologické zařízení pro čárový obchodní kód.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Decentralizace vytápění budov a ohřevu TUV – smyslem opatření je likvidace centrální kotelny osazené velkokapacitními plynovými kotli, včetně energomostů a kanálů a jejich nahrazení individuálními elektronicky regulovatelnými topnými jednotkami dálkově ovládanými s cílem jednoduše stanoveným: topím, kde    potřebuji. Součástí je i rekonstrukce ohřevu teplé vody.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení spotřeby tepelné energie o 64.598 GJ

Snížení spotřeby vody o 209 tis.m3

Snížení spotřeby zemního plynu o 30.679 m3

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Investiční náklady činí 91.830 tis. Kč, čistý podnikový efekt činí 30.233 tis. Kč ročně.

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Zásadním problémem větších průmyslových podniků je neúměrně vysoká spotřeba energií. U zařízení tohoto typu to bývá většinou energie tepelná používaná k vytápění. Ztráty zde vznikají z provozu centrálního vytápění s vysokými ztrátami především na rozvodech. Spotřeba elektrické energie nebývá vyhodnocována dle dílen, spíše dle divizí nebo velkých dílen. Vysoce ztrátové bývají dlouhé rozvody tlakového vzduchu, je to jedna z nejdražších energií. Při omezování výroby v některých prostorách nebývá propočítávána spotřeba energie na jednotky výroby – běžným případem je, že pro několik málo zaměstnanců je vytápěna, ale také osvětlována velká hala. Obdobně to bývá při provozování přesčasové práce o víkendech v provozech, zisk z výroby někdy bývá několikanásobně převýšen energetickými náklady.