Více času na podstatné

Pivovar:

 

Název projektu

Zvyšování kvality výroby v Pivovaru Černá Hora, a.s.

Odvětví

pivovar

Datum vypracování projektu

2004

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

výroba piva a nealkoholických nápojů

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger, CPC Brno, Masná 5, 60200 Brno, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Technologie Pivovaru Černá Hora obsahuje celý výrobní řetězec výroby piva , mimo výroby sladu. Roční výstav činí cca 200 tis. hl. piva a nealkoholických limonád. Pivovar má ve svém výrobním sortimentu světlá a speciální piva, dále nealkoholické výrobky a piva s vyšším obsahem původního extraktu.

Adresa podniku

Pivovar Černá Hora, a.s., Černá Hora 3,5, 67621, tel.: 506482411; Ing. J. Fuzek, majitel

Počet zaměstnanců

120 zaměstnanců

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace prohlížečky lahví podle požadavků HACCP

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace etiketovacího zařízení KEG sudů

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Racionalizace technologického vybavení přetlačných tanků

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Rekuperace tepelné energie kompresorů

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Rekonstrukce varny (nerezové nádrže s míchadly, časové změny procesů, protiproudé chlazení mladiny)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Energetický management (definice osobní odpovědnosti za energetickou náročnost provozu)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Přestavba ČOV (instalace strojně stíraných žlabů, výměna aeračních segmentů); rekonstrukce kanalizační sítě

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Úspora tepla o 6993 GJ

Snížení produkce odpadů o 78,7 t/rok

Snížení produkce odpadních vod o 1320 m3/rok

Ekonomické vyhodnocení

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 7,084 mil. Kč

Celkové náklady 54,410 mil. Kč

Návratnost 7,68 roků

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Výroba a redukce páry; výroba tlakového vzduchu; rekuperace tepla na sladovně; mytí lahví a přepravek; vytápění objektů; výroba chladu; provoz ČOV.