Více času na podstatné

Veřejná správa:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v provozu obecního úřadu Velká Losenice

Odvětví

veřejná správa

Datum vypracování projektu

2008

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

zajišťování chodu obce, její vybavenosti a potřeb obyvatel

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger,  Masná 5, 60200 Brno, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Prioritou projektu je  systematické snižování dopadů na životní prostředí plynoucích z provozu občanské vybavenosti obce a to s ohledem na skutečnost, že velká část katastru obce se nachází na území CHKO Žďárské vrchy. Projekt byl zaměřen na energetické úspory a na racionalizaci odpadového hospodářství. Projekt se soustředil především na  tyto oblasti:

  • provoz základní školy a mateřské školy,
  • vodní tok v obci má sníženou průtočnost a vzniká zde značné množství odpadu; po úpravách jej lze navíc využít jako energetický zdroj,
  • rozšíření stokové sítě a modernizace ČOV ve Velké Losenici,
  • recyklace odpadů v kompostárně.

Adresa

ObÚ Velká Losenice, 59211, Velká Losenice 230, tel.: 566666127, M. Černý, starosta, obec@losenice.cz

Počet zaměstnanců a obyvatel

2 zaměstnanci, 1101 obyvatel

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Recyklace odpadů v kompostárně (kompletace technologického vybavení - sekačky, fekální vůz, štěpkovač, traktor)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Odbahnění Losenického potoka a demolice bývalého lihovaru (vznikne plocha pro veřejnou zeleň, možnost obnovení činnosti malé vodní elektrárny)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Modernizace provozu ČOV (rozšíření stokové sítě; zatrubnění vodního toku)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Racionalizace provozu základní školy a školky (zateplení stropů a obvodového pláště; výměna oken a dveří; modernizace elektrospotřebičů ve školní kuchyni;

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení produkce odpadů o 177 t/rok

Snížení produkce odpadních vod o 19 710 m3/rok

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 2,444 mil. Kč

Celkové náklady 32,4 mil. Kč

Návratnost 13,25 roků

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa

Dobré životní podmínky pro mladé rodiny s dětmi a s tím související zajištění dopravní dosažitelnosti s okolními průmyslovými centry.