Více času na podstatné

Výroba jídel:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce ve školní kuchyni ŽS Krásného

Odvětví

školství – stravovací zařízení

Datum vypracování projektu

2006

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Stravovací zařízení pro žáky ZŠ a další odběratele

ZPRACOVATEL PROJEKTU

CPC Brno Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Projekt se na problematiku odpadních vod, související poruchovost systémů potrubních systémů, ale i spotřebu detergentů. Dalším problémem je energetická spotřeba.

Adresa podniku

ZŠ Krásného, Krásného 24, 63600 Brno-Židenice, tel.: 548226063, Dr. A. Velanová, ředitelka (velanova@zskrasneho.cz)

Počet zaměstnanců

7 zaměstnanců, počet jídel cca 700/den

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Prevence zanášení odpadních potrubí - problémy se znečištěním odpadních vod provozem školní kuchyně, budou řešeny využitím aplikací mikrobionálních kultur. Biodegradačním procesem/vyluhováním, odbouráváním a rozpouštěním/ dojde k likvidaci tuků, škrobů, cukrů, a dalších organických nečistot přítomných v odpadních vodách z provozu kuchyně.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Použití jednoduchých pákových vodovodních kohoutků v souvisejících prostorách, kde jsou využívány jednoduché otočné vodovodní kohoutky se značnou poruchovostí.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení produkce (o 219 m3/rok) a znečištění odpadních vod (lapol)

Snížení spotřeby tepelné energie o 23 GJ

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 0,071 mil. Kč

Celkové náklady 0,037 mil. Kč + investice do kanalizace cca 2 mil. Kč

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

V provozu kuchyní je často používán k topení zbytečně elektrický proud, je nákladnější než zemní plyn, na elektrických spotřebičích trvá ohřívání déle než na plynu. Racionální je příprava většiny jídel nejdříve na plynu a jejich následné přihřívání na elektrických talířích. Konvektorové trouby je výhodnější nahradit plynovými. Častou chybou je trvalé zapnutí trouby v cukrářské kuchyni, nepřikrývání fritéz tepelně odolnými izolačními víky, vypínání momentálně nepoužívaných spotřebičů apod. Značné ztráty vznikají v chladících zařízeních.

 

 

 

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v závodní kuchyni APOS Blansko

Odvětví

výrobna jídel

Datum vypracování projektu

2008

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

vývařovna a závodní jídelna

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Je třeba ekonomicky posoudit a vyřešit systém odpadového hospodářství, včetně efektivní logistiky. Dalším problémem jsou stoupající ceny tepla, elektrické energie a vody. Nezanedbatelným problémem provozu zařízení je znečištění odpadních vod z kuchyně - tuky, cukry, škroby a bioexkrementy obsažené v látkách rostlinného a živočišného původu jsou příčinou překračování hodnot určených kanalizačním řádem a způsobují zanášení odpadních potrubí.

Adresa podniku

APOS-skupina firem; Metra Blansko, a.s., Poříčí 24/1602, 67849 Blansko; J. Boudová, tel.: 516591322, mail: boudova@metra.cz

Kapacita

2500 jídel/den (skutečně cca 600 jídel/den)

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Modernizace vybavení kuchyně (varné kotle a roboty)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Rekonstrukce vzduchotechniky (instalace teplovzdušných jednotek s přímotopem na zemní plyn s rekuperací tepla)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Ošetření odpadních vod (aplikace mikrobiálních kultur BILIKUK S)

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení spotřeby tepla o 414,9 GJ/rok

Snížení produkce odpadních vod o 9921 m3 rok

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové přínosy 0,367 mil. Kč

Celkové náklady 1,760 mil. Kč

Návratnost 4,79 roku

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Zateplení obvodových stěn a výměna oken.