Více času na podstatné

Žárové zinkování:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v zinkovně OPP Polička, a.s.

Odvětví

žárové zinkování

Datum vypracování projektu

1996

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Moření vstupních materiálů (odstranění nečistot, mastnoty a rzí) a následné žárové zinkování věder a konví mokrým způsobem.

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce, Masná 5, 60200 Brnokonzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

 

Adresa podniku

OPP Polička, a.s., zinkovna Březová nad Svitavou, P. Truhlář, vedoucí provozu

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

13 zaměstnanců, obrat 16 mil. Kč/rok

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace oplachové vany s dvoustupňovým ponorem a průtočným protiproudým uspořádáním (snížení ztrát zinku a zabránění přenosu solí železa a kyseliny do tavidla)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Provedení izolace záchytné jímky, včetně zajištění dostatečného odkapu odmořených dílců (snížení ztrát HCl)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Náhrada materiálu závěsných prvků tak, aby v procesu moření a zinkování nedocházelo ke kumulaci vrstev zinku na jejich povrchu.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Rekonstrukce ohřevu zinkovací vany instalací plynových hořáků umožňujících vyrovnávání teplotního režimu a tím zkvalitnění výrobního procesu.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace filtrů výparů HCl.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Náhrada pracovní obuvy s delší životností.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení spotřeby zinku o 6t/rok

Snížení spotřeby HCl o 3,6 t/rok

Snížení produkce odpadů o 33 t/rok

Snížení emisí HCl, prachu, SO2 o 10 t/rok

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 0,869 mil. Kč

Celkové náklady 2,830 mil. Kč

Návratnost 3,25 roku

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Nevhodnost energetického zabezpečení technologie a související emisní problematika; vysoké ztráty vstupní suroviny – zinku; únik emisí z mořící lázně do ovzduší; neúměrné náklady na ochranné pracovní pomůcky.