Více času na podstatné

Strojírenství:

 

Název projektu

Snížení dopadů na životní prostředí v podniku STROJTOS Lipník nB

Odvětví

Průmysl – strojírenství

Datum vypracování projektu

2000

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Výroba špičkových obráběcích strojů – fréz, soustruhů a jejich příslušenství

ZPRACOVATEL PROJEKTU

CPC Brno - Josef Šlesinger,  Masná 5, 60200 Brno, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Snížení emisního zatížení ovzduší vyplývajícího z energetického provozu podniku. Byly stanoveny následující cíle – snížení emisního zatížení ovzduší o 50 %, snížení spotřeby energií o 30 %. Součástí projektu tedy muselo být i vypracování právního registru. Tento se skládal z čtyřech částí – seznamu platných rozhodnutí, seznamu příslušných zákonů a nařízení, environmentálních zákonných úkonů plynoucích ze zákonů a souvisejících nařízení a rozhodnutí.

Adresa podniku

STROJTOS Lipník a.s., Lipník nad Bečvou, Loučská 503, PSČ 751

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

244 zaměstnanců; hrubý obrat 170 mil. Kč/rok

 

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Změna vytápění hal SO 101, 103, 104 původně vytápěné teplovodním topením budou vytápěny tmavými plynovými infrazářiči

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Změna vytápění haly SO 102 – hala původně vytápěná teplovodním topením bude vytápěna světlými infrazářiči

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Oddělení topného systému pro administrativu a sociální zařízení – v rámci decentralizace výtopného systému bude zřízena malá plynová kotelna pouze pro uvedený úsek.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení ztrát tepelné energie o 5.200 GJ, tedy o 37,14 %, snížení produkce emisí 9,72 tuny

Ekonomické vyhodnocení

Finanční vyhodnocení

Investiční náklady jednorázově 6.500 tis. Kč, pravidelný čistý roční podnikový efekt 1.962 tis. Kč.

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Nízký tlak managementu na modernizaci technologií a monitoring procesů.