Více času na podstatné

Pokrývačské práce:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce - pokrývač Petr Přerovský

Odvětví

pokrývačské práce

Datum vypracování projektu

2008

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

pokrývačské a klempířské práce, montáž střešních oken

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger, CPC Brno, Masná 5, 60200 Brno, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Racionalizace dokončovacích prací; minimalizace ztrát vstupů; využití odpadů

Adresa podniku

Petr Přerovský, Mlýnisko 287, 66452 Sokolnice, tel.: 544254411

Počet zaměstnanců

1

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Recyklace střešní krytiny (podmíněno tříděním odpadů vzniklých při stavebních pracech)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Mechanizace dopravy střešní krytiny (použití šikmého výtahu)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Využití topolového řeziva k budování krovů (podstatně delší životnost v porovnání s dřevem smrkovým)

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení produkce odpadů o 55,6 t/rok

Ekonomické vyhodnocení

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 0,260 mil. Kč

Celkové náklady 0,133 mil. Kč

Návratnost 0,51 roků

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Racionalizace pracovního procesu; použití nových materiálů vhodnějších pro zákazníky.