Více času na podstatné

Hotel:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v hotelu International v Brně

Odvětví

hotel

Datum vypracování projektu

1995

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

oblast ubytování, oblast nápojů, oblast stravování,oblast dalších služeb – např. praní, sauna, fitness, solarium, kadeřnictví, obchod, cestovní kanceláře a garáže

ZPRACOVATEL PROJEKTU

Studenti Vysoké školy zemědělské v Delftu v Holandsku ve spolupráci s Českým centrem čistší produkce Brno, Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Cílem využití metodiky čistší produkce v provozu hotelu bylo snižování dopadů služeb a procesů na životní prostředí při současném zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Cíle měly dvě základní formy : ekonomické úspory a snižování environmentálních rizik a to především efektivnějším využíváním zdrojů, které vedou k snižování energetické a materiálové  náročnosti služeb.

Adresa podniku

Hotel INTERNATIONAL BEST WESTERN PREMIER, Brno Husova 16, 659 11 Brno

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Snížení spotřeby energie, ve variantním řešení použití energií, využití nočního proudu, v zhodnocení účinnosti spotřebičů. Odstranění ztrát v provozu klimatizace, energetické náročnosti kuchyní (např. využívání myček nádobí) a v systému chlazení (nevhodné chladící buňky). Využití úsporných zdrojů světla. Značným zdrojem úspor je ventilace – často zbytečně plné kapacitě a rychlosti ve všech prostorách hotelu.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Hospodaření s vodou - vybavení kohoutků a sprch vzduchovými tlakovači vody, především tam, kde se umývají ruce. Nepoužívání v místech, kde se voda pouze odebírá. Použití pákových kohoutů. Na WC je nutno využívat úsporné splachovače. Při posuzování technického stavu myček nádobí je nutno brát v úvahu spotřeba vody.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Hospodaření s materiály - zkvalitnění hospodářství s materiály z hlediska charakteru jednotlivých skupin a nakládání s nimi. Patří sem materiály, jejichž použití je časově omezeno a které musí být po určité době zneškodněny, nejsou-li využity. Do uvedené skupiny patří zejména potraviny. Využití prvků environmentálního účetnictví. Další spotřební materiály, které nemají definovanou trvanlivost, například čistící prostředky, věci na jedno použití, hygienické potřeby je třeba sledovat (spotřeba) dle jednotlivých úseků. Nakupování spotřebních materiálů ve velkých baleních, je ekonomičtější, snižuje produkci odpadů.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení spotřeby elektrické energie o 16 %

Snížení spotřeby detergentů o 20 %

Snížení spotřeby zemního plynu o 17 %

Snížení spotřeby páry o 10 %

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Investiční náklady činí 2484 tis. Kč, čistý roční podnikový efekt činí 2859 tis. Kč.


Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Hospodaření s energiemi - zde bývá značný prostor v přesné analýze spotřeby jednotlivých odběrných míst, v řízení spotřeby energie, ve variantním řešení použití energií, využití nočního proudu, v zhodnocení účinnosti spotřebičů. Nezanedbatelné ztráty často vznikají v provozu klimatizace, energetické náročnosti kuchyní (např. využívání myček nádobí) a v systému chlazení (nevhodné chladící buňky. Značné ztráty energií bývají pravidlem v provozu prádelen.

Hospodaření s vodou-velmi důležité je vybavení kohoutků a sprch vzduchovými tlakovači vody, především tam, kde se umývají ruce. Nejsou vhodné v místech, kde se voda pouze odebírá. Použití pákových kohoutů by mělo být samozřejmostí. Na WC je nutno využívat úsporné splachovače. Při posuzování technického stavu myček nádobí je nutno brát v úvahu spotřeba vody.

Ubytování - v každém případu je vhodné využít systém rezervací. Hlavním přínosem je možnost regulace tepla na pokojích i v prostorách hotelu dle potřeby, obložnosti apod. Také je vhodný systém vypínání elektrické energie na pokojích, aby nedocházelo k zbytečné spotřebě energie z minibarů a televizí. Dalším prostorem pro dosažení úspor jsou výtahy, osvětlení hal, činnost pokojských, často totiž bývá obsazeno jen několik pater. Systém by se měl také zaměřit na koncentraci hostů do blokových skupin pokojů ( čím menší blok – tím vyšší efektivita ). Ekonomicky výhodné je používání co nejnižších pater.

 

 

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v hotelu Slavia v Brně

Odvětví

hotel

Datum vypracování projektu

2008

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

provoz hotelu a restaurace

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce, Masná 5, 60200 Brnokonzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Řešení odpadového hospodářství v provozu hotelu

Adresa podniku

Hotel SLAVIA, spol.s.r.o. Brno, K. Bušek, jednatel, tel.: 542321249, mail:  hotel.slavie@iol.cz  

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

70 zaměstnanců, obrat nesdělen

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Rekonstrukce smluvních vztahů s odběrateli jednotlivých vytříděných druhů odpadů.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Využití enzymatických prostředků k ošetření odpadních vod z provozu kuchyně (aplikace mikrobiálních kultur BILIKUK S).

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Využívání sociálních zařízení pouze hosty hotelu.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení produkce odpadních vod o 146 m3/rok

 

 

Ekonomické vyhodnocení

 

 

Finanční vyhodnocení

Celkové finanční úspory 0,1 mil. Kč

Celkové náklady 0,021 mil. Kč

Návratnost 0,21 roku

 

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Sběrná místa jednotlivých druhů odpadů a následná logistika. Efektivní využívání elektrické energie, tepla a vody.