Více času na podstatné

Zpracování dřeva:

 

Název projektu

Racionalizace zpracování dřeva v Dřevovýroba V+V Brno

Odvětví

Dřevozpracující průmysl

Datum vypracování projektu

2001

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Dřevozpracující podnik vyrábějící řezivo z listnaté a jehličnaté kulatiny. Řezivo dále zpracovává na polotovary - nábytkové hranolky, parketové přířezy, přířezy pro výrobu palet, jednocestných i EUR, palubová prkna, řezivo a hranoly pro tesařskou výrobu. Dále je plánována výroba oken a dveří. Surovinová základna se rozkládá v příhraniční oblasti s Rakouskem. Podnik se zaměřuje zejména na zužitkování doposud málo využívaných dřevin, topol, olše apod., v značné míře získávaných z pobřežních porostů.

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce - CPC Brno Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Projekt se prioritně zaměřil na maximální využívání dřevní hmoty při zpracování; dalším cílem bylo vytvoření několika desítek pracovních příležitostí (16% nezaměstnanost v regionu).

Adresa podniku

Dřevovýroba V + V s.r.o. Brno, Modřická 112, provoz Mikulov,  Valtická

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

Počet zaměstnanců: 30, cílový stav 60           

Roční obrat podniku: 41 mil. Kč,cílový stav 69 mil. Kč

 

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Zpracování řeziva produkovaného pilařskou výrobou - opatření řeší zpracování řeziva všech stupňů kvality ve vlastním podniku včetně využití odpadů dřeva. Zaměřuje se na využití dřevin doposud málo využívaných, rostoucích v pobřežních porostech záplavových území. V rámci navrhovaného technologického systému je využíváno řezivo všech kvalit a délek.

Zhodnocení dřevní hmoty – využití odpadového materiálu z pořezu ročně.

 Borovice …………………….. 384   m3     / 230,4 t

 Topol ………………………... 384   m3    / 153,6 t

 Dub …………………………1.303,2m3     / 781,9 t

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Sušení a paření dřeva – v  podniku bude vybudována vlastní sušárna řeziva, dále pak zde bude realizováno i paření dřeva. Sušárna dřeva bude dvoukomorová, bude k ní vybudována vlastní kotelna s dvěma kotli o kapacitě á 0,5 MWh. Jako topné médium bude používán dřevěný odpad – piliny, kůra, odřezky a zbytky dřeva.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení produkce odpadů dřevní hmoty o  2.887 t/rok

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Investiční jednorázové náklady 8.000 tis. Kč, pravidelný čistý finanční  roční efekt podniku  5.308 tis. Kč.

 

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Zásadním problémem dřevozpracujících podniků je špatná úroveň technologií a z toho plynoucí nízké využití dřevní hmoty vstupující do podniku.