Více času na podstatné

Výroba keramiky:

 

Název projektu

Snížení energetické náročnosti výroby v PKZ Břeclav-Poštorná

Odvětví

průmysl

Datum vypracování projektu

2000

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Podnik provádí výrobu kameninové keramiky. Výrobní sortiment sestává z výroby tažené dlažby, obkladů, kanalizační kameniny, komínových vložek, zahradní a užitkové keramiky, speciální chemické kameniny.

ZPRACOVATEL PROJEKTU

CPC Brno Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Při komplexním zhodnocení problematiky podniku bylo jednoznačně konstatováno, že dopady na životní prostředí vznikají především vysokou spotřebou energií.

Adresa podniku

PKZ užitková keramika a.s. Břeclav – Poštorná, PSČ 691 41

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

180 zaměstnanců, hrubý obrat 80 mil. Kč

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Průběžná kontrola stavu vodních armatur, evidence závad a jejich operativní odstraňování, snižování ztrát vody.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Identifikace ztrát vody měřením - podrobné sledování spotřeby vody včetně evidenčních záznamů, identifikace havarijních úniků.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Snížení energetické spotřeby budovy elektroúdržby – decentralizace výtopného systému, odstranění ztrát na přívodech, změna topného média.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace plynové kotelny jídelny – odpojení od centrálního zdroje, instalace vlastního malého zdroje umožňujícího regulaci spotřeby tepla, minimalizace ztrát na rozvodech.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Racionalizace provozu kotelen – opatření vychází z proměnlivé energetické náročnosti provozu podniku, navrhuje využití nízkokapacitního hořáku pro základní kotel, vybudování malých kotelen přímo na jednotlivých úsecích, minimalizace ztrát na rozvodech.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení spotřeby tepelné energie ročně o 26.815 GJ ročně, snížení spotřeby vody o
8 tis. m3 ročně

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Investiční náročnost 12.183 tis. Kč ročně, čistý roční podnikový efekt 3.671 tis. Kč ročně

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Kolísavá spotřeba energií vzhledem neustálým změnám sortimentu. Ve výrobních prostorách bývá zvláště v letních měsících využíváno ventilace s vysokou kapacitou. Technologie mají často zbytečně vysokou, ztrátovou spotřebu danou centrálním způsobem dodávky.