Více času na podstatné

Zpracování kamene:

 

Název projektu

Racionalizace zpracování kamene v Kamenoprůmysl Komárek Letovice

Odvětví

zpracování kamene

Datum vypracování projektu

1996

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

průmyslové zpracování kamene

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce, Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Podnik zpracovává mramorové a žulové bloky na obkladové desky a pomníky řezáním a leštěním. Hlavní ztráty byly identifikovány ve fázích řezání bloků a obrábění kamene. Projekt se zaměřil na modifikaci výrobků a výrobních technologií, efektivnější zacházení se surovinou a interní recyklaci odpadů. 

Adresa podniku

Kamenoprůmysl Komárek Letovice, Pražská 31, 67961 Letovice, J. Koudelka, technik, tel.: 545240034

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

35 zaměstnanců, obrat 22 mil. Kč/rok

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace lanové děličky (náhrada stávající technologie dělení bloků vrtáním a lámáním)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace drtiče odpadového kamene (s dalším využitím drtě k posypu hrobů, hydroponickému pěstování květin, v akvaristice)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Třídění odpadového kamene (oddělené ukládání kamenných odpadů dle druhu a barvy s možností jejich dalšího využití)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Rekonstrukce okruhu odpadních vod (uzavření, včetně kalového hospodářství)

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení produkce odpadů o 302,14 t/rok

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 7,526 mil. Kč

Celkové náklady 8,072 mil. Kč

Návratnost 1,07 roku

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

1.        Recyklace odpadového kamene v rámci výrobního programu podniku

2.        Recyklace odpadových kalů v rámci výrobního programu firmy

3.        Minimalizace výrobních ztrát změnou technologie obrábění