Více času na podstatné

Pekárna:

 

Název projektu

Racionalizace provozu Pekárny K+K, s.r.o. Blansko

Odvětví

pekárna

Datum vypracování projektu

2000

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

pečení chleba, rohlíků, slaných tyčinek, jemného pečiva, výrobků racionální výživy a cukrářských výrobků; expedice

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger, CPC Brno, Masná 5, 60200 Brno, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Využití vstupních surovin; skladové hospodářství; odpadové hospodářství; spotřeba vody; energetická náročnost výroby.

Adresa podniku

K+K, s.r.o., Zborovecká 10, 67801 Blansko, tel.: 506417502; ředitel: ing. L. Dostál

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

200 zaměstnanců, hrubý obrat 100 mil. Kč

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Racionalizace moučného hospodářství (instalace moučných sil)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Využití surovin produkovaných ekologickým zemědělstvím (zavedení bio výroby pečiva jako samostatného provozu s vysokou kapacitou; produkce bezlepkových výrobků, amaranthových výrobků a těstovin)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Výměna svítidel (čiré žárovky E27 80W nahrazeny kompaktními zdroji)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Informace pro spotřebitele o nakládání s obaly.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení odpadů potravin o 110 t/rok

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 11,657 mil. Kč

Celkové náklady 25,115 mil. Kč

Návratnost 2,154 roků

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Spotřeba tepelné energie a elektřiny u pecí, balících strojů (lidský faktor). Další možností je využití zbytkového kvasu a těsta.