Více času na podstatné

Mlékárna:

 

Název projektu

Prevence v odpadovém hospodářství mlékárny Kyjov

Odvětví

Potravinářský průmysl

Datum vypracování projektu

1996

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Zpracování mléka, výroba sýrů AKAWI, másla, jogurtů

Adresa podniku

Mlékárna Kyjov a.s. Urbanova 900,697 01 Kyjov

Počet zaměstnanců

65

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce, pracoviště CPC Brno, Masná 5, 602 00 Brno, Josef Šlesinger, konzultant, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Předmětem případové studie bylo komplexní využití všech materiálových vstupů mlékárny se zvýšenou pozorností na syrovátkové hospodářství.

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Filtrace syrovátky s využitím rotačního síťového filtru, vyrobeného VPS Hradec Králové, který je určen ke kontinuálnímu získávání vysrážených bílkovin ze syrovátky. Při provozu se jeví jako reálný předpoklad zachycení bílkovin ze syrovátky v množství 0,9 – 1 %, při sušině 25 – 30 %.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Zpracování syrovátky odstředěním tuku, syrovátka zahřátá na 40 – 50 o C se odstředí na odstředivce. Získaná syrovátková smetana  má obsah tuku cca 30 – 40 % tuku. Tato smetana se smíchá se stejným množstvím vody a znovu se odstřeďuje na smetanu s obsahem tučnosti 30 – 40 %. Lze ji zužitkovat buď na výrobu syrovátkového másla nebo úpravu tučnosti tavených sýrů.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení množství sýrových zrn v odpadních vodách o 12.480 kg ročně, tj. o 87,6 %.

Snížení úniků syrovátky do odpadních vod o 218.000 litrů ročně, tj. o 60 %.

Snížení zátěže odpadních vod o 40 %.

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Investiční jednorázové náklady 2.591 tis. Kč, čistý roční podnikový efekt 480 tis. Kč.

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Při vlastní mlékárenské výrobě vzniká jako vedlejší produkt syrovátka obsahující větší nebo menší vysrážené částice bílkovin. Tradiční výroba využívá cca 80 % veškerých bílkovin obsažených v kravském mléce.Více než polovina těchto bílkovin je laktoglobulin, další silnou položkou je laktoalbumin. Bílkoviny mají zásadní vliv na znečištění odpadních vod, bývají příčinou pokut pro provozovatele. Častým jevem bývá nárazově kolísavé vysoké znečištění odpadových vod. Je nutno ale dát dále pozor na postoje některých provozovatelů ČOV, kteří jednoduše zvednou sazbu za stočné, mlékárny si její výši zvyknou a ztrátu zde nehledají. Problém lze tedy lze především hledat ve snižování spotřeby vody, monitoringu kanalizačního systému a snížení úniku suroviny do odpadních vod.