Více času na podstatné

Servis vozidel:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v autoservisu Frommer a Jaroliš, a.s. Olomouc

Odvětví

opravy vozidel

Datum vypracování projektu

2008

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

 

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger, CPC Brno, Masná 5, 60200 Brno, tel.: 543257034, mail: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Jedná se o autoopravnu provozují opravu osobních vozidel vyjma motocyklů. Podnik provádí ročně cca 16.356 oprav vozidel dále pak cca 5.500 renovací vozidel.     

Adresa podniku

Frommer a Jaroliš, a.s., Kosmonautů 846/2, 77200 Olomouc, tel.: 585560245, kontaktní osoba: R. Pospíšil, vedoucí marketingu, mail: pospisil@faj.cz

Počet zaměstnanců

55

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Racionalizace osvětlení prostor - bude postupně docházet k výměně žárovek čirých  E27 80W/240 V BEN za kompaktní úsporný zdroj 20 W.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Snížení spotřeby elektrické energie při klimatizaci provozu - instalací statických ventilátorů (ventilační turbíny Lomanco) místo ventilátorů klasických.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Snížení tepelných ztrát budov:

-          obvodové stěny (kontaktní zateplovací systém obvodových stěn; celková plocha 1.705,26 m2),

-          střecha (výměnu opotřebeného hliníkového plechu za hliníkovou krytinu ROVE; celková střešní plocha činí 2.808 m2)

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení spotřeby tepla o 580 GJ

Snížení spotřeby elektrické energie o 3 MWh

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory: 0,34 mil. Kč

Celkové náklady: 2,088 mil. Kč

Návratnost: 6,14 roku

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Charakter provozu podniku provádějícího opravy vozidel je poněkud odlišný od podmínek výrobních podniků. Mimo realizace již navržených opatření je prostor na snížení dopadů na životní prostředí plynoucí z provozu opravovaných vozidel zákazníků. Zde se bude jednat zejména o snížení emisí do ovzduší produkovanými výfukovými plyny vozidel. Je to otázka použití katalyzátorů a seřízení funkce motorů.