Více času na podstatné

Škola:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce ve školství - ZŠ Krásného

Odvětví

škola

Datum vypracování projektu

2006

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

základní škola, příspěvková organizace

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger,  Masná 5, 60200 Brno, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Základním problémem zařízení je nedostatečný technický stav zastaralých budov a obslužných technologií. Důsledkem pak je jsou zvýšené provozní náklady provozu, ztráty vznikají především ve spotřebě energií; je třeba posoudit ekonomickou efektivnost provozu a výhodnost případných investičních opatření. Dále je v zájmu pedagogů školy i zastupitelstva MČ Brno-Židenice další rozšiřování ekologických programů ve výuce nastupující generace.

Adresa

ZŠ Krásného, Krásného 24, 63600 Brno-Židenice, tel.: 548226063, Dr. A. Velanová, ředitelka (velanova@zskrasneho.cz)

Počet zaměstnanců a žáků

37 pedagogů, 16 nepedagogických zaměstnanců, 477 žáků

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Výměna hlavic regulačních ventilů ve třídách (poruchové a prakticky nefunkční regulační ventily topných těles nahrazeny nerozbitnými kovovými hlavicemi)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Výměna vadných a netěsných oken (instalace plastových oken s 5-ti komorovými rámy a izolačním dvojsklem umožňujících mikroventilační režim)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Prevence zanášení odpadních potrubí provozem školní kuchyně (aplikace vhodných mikrobiálních kultur s následnou biodegradací)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace pákových baterií ve třídách (namísto poruchových otočných baterií)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Instalace zařízení BRANO (vstupní dveře do budovy a toalety)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Výsadba stromové clony kolem areálu školy (odstínění hluku a emisí z dopravy v okolí budovy).

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení spotřeby tepla o 255 GJ/rok

Snížení produkce odpadních vod o 219 000 m3/rok

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory 0,223 mil. Kč

Celkové náklady 1,011 mil. Kč

Návratnost 4,53 roku

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Orientace na trvalé využívání metodiky čistší produkce se stává důležitým nástrojem zabezpečení stability  veřejného subjektu a jeho budoucí udržitelnosti.  Míra zapojení se personálu do procesu přispěje k vytváření uvědomění, zvyšování kvalifikace a dovednosti vlastních pracovníků subjektu.